01 January, 2011

07 July, 2010

ဇူလိုင္ (၇) ရက္ ေက်ာင္းသားအေရးေတာ္ပုံႀကီး
၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ ေန ့တြင္ စစ္တပ္၏ ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးျခင္း ခံခဲ့ရသည့္ ေက်ာင္းသား သမဂၢအေဆာက္ အဦ

ေဒါင္းလူငယ္ ၊ ၊၁၉၆၂ ခု၊ မတ္လ (၂) ရက္ေန႔သည္ ျမန္မာ့သမိုင္းစာမ်က္ႏွာ၌ ကံဆိုးမိုးေမွာင္က်ေသာ ေန႔တေန႔ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို နိဂံုးခ်ဳပ္၍ စစ္အာဏာရွင္အစိုးရ စတင္ေပၚထြန္းခဲ့ေသာ ေန႔တေန႔လည္း ျဖစ္ေလသည္။ မွန္ေပသည္။ ထိုေန႔နံနက္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း ဦးေဆာင္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ (၀ါ) စစ္အာဏာရွင္တို႔သည္ သမၼတ ဦး၀င္းေမာင္၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု၊ ၀န္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ သခင္တင္၊ ေဒါက္ တာဦးဧေမာင္၊ ဦးရာရွစ္၊ ဦးဘေစာ၊ သခင္တင္ေမာင္၊ ဦးသြင္၊ စ၀္ခြန္ခ်ိဳ၊ စ၀္၀ဏၰ၊ ေဒါက္တာ ေစာလွထြန္း၊ ဦး ဇာရဲလ်န္၊ ဦးဘၿမိဳင္၊ ႏိုင္ေအာင္ထြန္း၊ တရာ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္သိန္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မန္းဘဆိုင္၊ လူ မ်ိဳးစုလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ စ၀္ခြန္ၾကည္၊ ေညာင္ေ႐ႊေစာ္ဘြား စ၀္ေ႐ႊသိုက္၊ မိုးနဲေစာ္ဘြား စ၀္ျပည့္၊ လဲခ်င္းေစာ္ ဘြား စ၀္ႏြဲ၊ သာမိုင္းခမ္းေစာ္ဘြား စ၀္ထြန္းေအး၊ က်ိဳင္းတံုေစာ္ဘြား စ၀္ဆိုင္းလံု၊ မြန္းလြန္းေစာ္ဘြား စ၀္ခြန္ကိုး၊ မိုင္းခြန္ေစာ္ဘြားစ၀္ၾကည္၊ ေက်းသီးမန္းစံေစာ္ဘြား စ၀္ေ႐ႊမံႈ၊ ေဘာ္ေစာ္ဘြား စ၀္ခြန္ေအာင္၊ လြိဳင္လင္ေစာ္ ဘြား စ၀္မိုးေက်ာ္၊ ပင္းတယေစာ္ဘြား စ၀္၀င္းၾကည္၊ ႐ြာငံေစာ္ဘြား စ၀္ခြန္ရီ၊ မိုင္းပန္ေစာ္ဘြား စ၀္ေ႐ႊၾကည္၊ စ ကားေစာ္ဘြား စ၀္ခြန္ၫြန္႔၊ မိုင္းလံုေစာ္ဘြား စ၀္မန္လစ္၊ စ၀္ခြန္ထီး၊ စ၀္မန္ဖ (သိႏၵီေျမာက္ပိုင္းအမတ္)၊ စ၀္ ေအာင္ပူး (လြိဳင္လင္အေရွ႕ပုိင္းအမတ္)၊ ဦးစံျမတ္ (လိြဳင္လင္အေနာက္ပိုင္းအမတ္)၊ စ၀္ေက်ာ္ေခါင္ (လြိဳင္လင္ အလယ္ပိုင္းအမတ္)၊ ဦးခ်စ္ (လြိဳင္လင္ေတာင္ပိုင္းအမတ္)၊ ဦးရီေရာင္း (က်ိဳင္းတံုေျမာက္ပိုင္းအမတ္)၊ ဦးခြန္ ေနာ္ (က်ိဳင္းတံုအေနာက္ပိုင္းအမတ္)၊ ဦးျဖဴ (မိုင္းပြန္အမတ္)၊ ဦးေက်ာ္စိန္ (သာမိုင္းစမ္းအမတ္)၊ ဦးလြန္း (စ ကားအမတ္)၊ ဦးအမ္ေဇာ္လ (ကြတ္ခိုင္အမတ္)၊ ဦးစိန္ (ကယား)၊ ဦးထြန္းျမင့္ (ေတာင္ႀကီး)၊ ဦး ၾကာပု၊ ဦးျမတ္ ဖူး၊ ဦးစိုးေမာင္၊ ဦးခ်စ္ဦး၊ ဦးသန္းတင္၊ ဦးတင္ေအာင္တို႔ကို ဖမ္းဆီး၍ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို သိမ္းယူလိုက္ေလ သည္။

သို႔ကလို စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းယူလိုက္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ျပည္သူတို႔အား စီတန္းလမ္း ေလွ်ာက္၍ ဆႏၵျပပြဲမ်ားမျပဳလုပ္ၾကရန္ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္မ်ားကို သတင္းစာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဖၚျပခဲ့သည္။ ဆႏၵျပလွ်င္ အေရးယူမည္ဟုလည္း ေနာက္ဆက္တြဲသတိေပးထား၏။ ေၾကညာခ်က္မ်ားကို ဖတ္႐ႈ႐ံုျဖင့္ စစ္ တပ္က အာဏာသိမ္းေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ကို ဆန္႔က်င္မႈမ်ား ေပၚထြက္လာမည္ကို ဗိုလ္ေန၀င္းႏွင့္ စစ္အာ ဏာပိုင္တို႔သည္ ေၾကာက္႐ြံ႕ေနသည္မွာ သိသာထင္ရွားလွေပသည္။

အိမ္ေစာင့္အစိုးရေခတ္ (၁၉၅၈-၆၀) တြင္ ကိုကိုးကြၽန္း အက်ဥ္းေထာင္ႀကီးကို ေဆာက္လုပ္ကာ ဒီမိုကေရစီ လိုလားသူမ်ားႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္အေရာင္အေသြးရွိသူမ်ားဟု ယူဆသူမ်ားကို ဒလၾကမ္း ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ခဲ့သည့္ သင္ခန္းစာရွိသျဖင့္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္းမရွိေစကာမူ စစ္အစိုးရအလိုမရွိေၾကာင္း ကန္႔ကြက္ ေသာစာမ်ား မတ္လ (၂) ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ပလူပ်ံေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ လူငယ္တပ္ဦးႏွင့္ မဟာမိတ္အဖြဲ႔ (၁၀) ဖြဲ႔၊ ရခိုင္သံဃာတပ္ဦး၊ ရခိုင္ေသာတုဇနအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ စေသာအဖြဲ႔မ်ား ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ ၾကသည္။

ရဲ၀ံ့ျပတ္သားစြာ ေၾကညာေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ တကၠသိုလ္ တပ္ဦးသစ္၊ ရန္ကုန္ခ႐ိုင္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ၊ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢတို႔က စစ္တပ္ ကအာဏာသိမ္းျခင္းကို မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ၾကသည္။ ေၾကညာခ်က္ႏွင့္အ ညီ စစ္အစိုးရအား ျပင္းထန္စြာ ဆန္႔က်င္ၾကသျဖင့္ စစ္အာဏာပိုင္တို႔ႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ၾကရေလသည္။

ထို႔ေနာက္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၄) ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာင္းစည္းကမ္းသစ္မ်ား ကိုထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ အဆိုပါစည္းကမ္းသစ္မ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ေက်ာင္းသားဆႏၵျပလႈပ္ရွားမႈမ်ား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာခဲ့သည္။ ဇူလိုင္လ (၅) ရက္ေန႔တြင္ ကမာ႐ြတ္ရဲစခန္းေရွ႕တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းဆႏၵျပၾက သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ရဲတို႔က ေသနတ္ႏွင့္ပစ္ခတ္ လူစုခြဲၾကသည္။ ေက်ာင္းသားတဦး ဒဏ္ရာရရွိသျဖင့္ ေဆး႐ံုသို႔ပို႔ရေသာအခါတြင္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ပိုမိုျပင္းထန္လာသျဖင့္ ရန္ကုန္ခ႐ိုင္ ရာဇ၀တ္တရားသူႀကီးက က မာ႐ြတ္အ၀ိုင္းႀကီးနယ္ေျမအား ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္ၿပိး၊ တကၠသိုလ္နယ္ေျမအတြင္း ေန၀င္မီးၿငိမ္းအမိန္႔ ထုတ္ ျပန္ေလသည္။

ထိုေန႔၌ပင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ တကၠသိုလ္ပရိ၀ုဏ္တခုလံုး တံခါးမ်ားကိုေသာ့ခတ္ ပိတ္ဆို႔ၿပီး ဒီမိုကေရစီခံတပ္ႀကီးဟု ဆိုင္းဘုတ္မ်ားတင္ကာ ဒီမိုကေရစီတရားပြဲမ်ားကို အသံခ်ဲ႕စက္ျဖင့္ ေဟာ ေျပာၾကသည္။ မေက်မနပ္ျဖစ္ေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စစ္တပ္ဆန္႔က်င္ေရးကို အမ်ဳိးမ်ဳိးေဟာေျပာ ေနၾကရာ “ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၀င္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးမ်ားသည္ သံုးေယာက္ေပါင္းမွ (၇) တန္းသာ ေအာင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္” စသည္ျဖင့္ စိတ္တြင္းရွိသမွ် ေဟာေျပာၾကသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားသည္ အနာေပၚ တုတ္က်သည့္အလား နားမခံႏိုင္သျဖင့္ ေဒါသအမ်က္ေခ်ာင္းေခ်ာင္းထြက္ကာ စစ္တပ္မွ ပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္ရန္ ဗိုလ္ေန၀င္းက ႀကိဳးမဲ့အသံလႊင့္စကားေျပာခြက္ျဖင့္ ကိုယ္တိုင္အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။

ထိုစဥ္က တကၠသိုလ္တ၀ိုက္တြင္ တပ္စြဲထားေသာ စစ္တပ္မ်ားကို ကြပ္ကဲေနသူ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး စိန္လြင္က တပ္သားမ်ားအား အဆင့္ဆင့္ အမိန္႔ေပးသျဖင့္ လက္နက္မပါဘဲ မိမိတို႔အေဆာင္တြင္း၌ စု႐ံုးဆႏၵျပေနသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အစုလိုက္ ရက္စက္စြာ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ ဆႏၵျပရာတြင္ ပါ၀င္ျခင္းမရွိ သည့္ အ ေဆာင္ေန ေက်ာင္းသားမ်ားကိုပါ ေတြ႔ရာသခ်ႋဳင္း ဓားမဆိုင္းဘဲ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ၾကသည္။

စစ္တပ္သည္ ဂ်ီသရီးေမာင္းျပန္ေသနတ္သစ္မ်ားကို ပထမဆံုးစတင္အသံုးျပဳကာ လက္တည့္စမ္းပစ္ခတ္ခဲ့ၾက သည္။ ထိုေသနတ္သစ္မ်ားမွာ အေနာက္ဂ်ာမဏီမွ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စစ္လက္နက္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေရးစက္႐ံုတြင္ တပ္ဆင္ခဲ့သည္။ ဂ်ီသရီးေသနတ္သစ္မ်ားကို အာဏာသိမ္းစဥ္က တပ္အခ်ိဳ႕သို႔ ထုတ္ေပးခဲ့ရာ၌ ခုခံမႈမရွိသျဖင့္ အသံုးမျပဳခဲ့ရေပ။ ထိုလက္နက္သစ္မ်ားကို စမ္းသပ္ရန္ လက္ယားေနသူ ဗိုလ္ ေန၀င္းအဖို႔ အခြင့္အေရးရရွိသြားေတာ့သည္။ ဇူလိုင္ (၇) ရက္ေန႔ ေက်ာင္းသားအေရးအခင္း၌ စစ္အာဏာရွင္ အစိုးရက ေက်ာင္းသား (၁၅) ဦး ေသဆံုးၿပီး၊ (၂၇) ဦး ဒဏ္ရာရရွိသည္ဟု ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း အမွန္တ ကယ္ ေသဆံုးခဲ့ရသူေပါင္းမွာ (၂၀၀) နီးပါးခန္႔ရွိ၍ (၄၀၀) ခန္႔ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ေလသည္။ သို႔ကလို ေက်ာင္း၀င္း အတြင္းသို႔ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ (တကသ) ၏ အေဆာက္ အဦကို စစ္တပ္က ၀ိုင္းထားျပန္၏။

တကၠသိုလ္သမဂၢ အေဆာက္အဦႀကီးသည္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၏ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ အေဆာက္အဦျဖစ္သည္ သာမက ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းတြင္ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးခံတပ္ႀကီးအျဖစ္ လူထုက အမြန္အျမတ္ အသိအ မွတ္ျပဳထားသည့္ ဗိမာန္ျဖစ္သည္။ ၁၉၂၀ ခု၊ ဒီဇင္ဘာ (၅) ရက္ေန႔ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ သပိတ္မွ စတင္ကာ ႏိုးၾကားလာသည့္ ျမန္မာလူထုကို ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားက နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးတိုက္ပြဲ မ်ားဆီသို႔ ေခါင္းေဆာင္ခဲ့သည္။ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ (တကသ) ကို ၁၉၂၇ ခုႏွစ္က စတင္ဖြဲ႔ စည္းခဲ့သည္။ သမဂၢ၏႐ံုးအေဆာက္အဦကို ၀ံသာႏုျမန္မာသူေဌးႀကီး ဦးညိဳက တည္ေဆာက္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။ အေဆာက္အဦကို ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပညာေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးကိစၥမ်ားကို အသံုးျပဳရန္ရည္႐ြယ္ ခဲ့သျဖင့္ အဂၤလိပ္တကၠသိုလ္ အာဏာပိုင္မ်ားကပင္ အားေပးခဲ့ၾကသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားက စကားရည္လုပြဲ မ်ား က်င္းပေလ့ရွိရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအဖို႔ အိႏိၵယျပည္ႏွင့္ ခြဲေရး၊ တြဲေရးျပႆနာ ေပၚလာေသာအခါ သမဂၢ ခန္းမေဆာင္မွာ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ စကားစစ္ထိုးရာ ဗိမာန္ျဖစ္လာခဲ့ေပသည္။ ဦးဘေစာ၊ ေဒါက္ တာဘေမာ္ … စေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တကသခန္းမမွာ ေဟာေျပာၾကရင္း စည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

ေနာက္ပိုင္း တကသအသင္းကို ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ကိုႏု၊ ကိုေအာင္ဆန္း၊ ကိုေက်ာ္ၿငိမ္း၊ ကိုသိန္း ေဖႏွင့္ ကိုရာရွစ္တို႔ တက္လာခ်ိန္မွစတင္ၿပီး နယ္ခ်ဲ႕တိုက္ပြဲ၊ နယ္ခ်ဲ႕ခံတပ္အေဆာက္အဦႀကီး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၁၃၀၀ ျပည့္ႏွစ္အေရးေတာ္ပံုမွ အဂၤလိပ္တို႔အား လက္နက္ႏွင့္ တိုက္ခိုက္ႏွင္ထုတ္မႈအထိ အရွိန္အဟုန္ ျပင္း ထန္ခဲ့သျဖင့္ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲမ်ား၏ ေအာင္ဗိမာန္ႀကီးအျဖစ္ ျမန္မာတမ်ိဳးသားလံုးက ဂုဏ္ယူခဲ့ၾကသည္။ ဗိုလ္ေန၀င္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ စစ္အာဏာရွင္အစိုးရအမ်ားစုသည္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားဘ၀က တကသ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ျခင္းမရွိခဲ့သလို၊ ျပည္သူလူထုက ကိုးစားေသာ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အျမဲ မနာလိုျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တကသေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားရာ ဘူမိနက္သန္ တကသအေဆာက္အဦႀကီး ကို ၿဖိဳဖ်က္ရန္ အျမဲဆင္ၾကံၾကံ႐ြယ္လ်က္ရွိသည္။

ထို႔ေနာက္ ဇူလိုင္လ (၇) ရက္ေန႔က ေက်ာင္းသားမ်ားကို ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္စဥ္က ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ မ်ား ေသဆံုးျခင္းမရွိ၊ အခ်ဳိ႕မွာ ဖမ္းဆီး၍ပင္ မမိေသးဘဲ တကသ အေဆာက္အဦ မ်က္ႏွာၾကက္တြင္ ပုန္း ေအာင္းေနသည္ဟု သတင္းကို ဗိုလ္ေန၀င္းသိရွိေသာအခါ တကသေခါင္းေဆာင္မွန္သမွ်ကို သတ္ျဖတ္ရန္ႏွင့္ တကသ အေဆာက္အဦႀကီးကိုပါ ဇူလိုင္လ (၈) ရက္ေန႔တြင္ အၿပီးအျပတ္ ဖ်က္ဆီးရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့ေလသည္။ သမဂၢ႐ံုးကို ၿဖိဳဖ်က္ၿပီးေနာက္ ဗိုလ္ေန၀င္းဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက “စည္း မဲ့ကမ္းမဲ့ဘ၀ကို ျပင္ရမည့္တာ၀န္သည္ မိမိတို႔အေပၚက်ေရာက္ေနသျဖင့္ တပ္မေတာ္၏အား တစိတ္တေဒသ ကိုသံုး၍ ေျဖရွင္းလိုက္ရျခင္းျဖစ္သည္” ဟု ေၾကညာခဲ့၏။ ထိုေၾကညာခ်က္မွာ စစ္တပ္ကို အံတုလွ်င္ ယခုထက္ ႀကီးမားေသာ လက္နက္အင္အားႏွင့္ ေျဖရွင္းမည္ဟု ရာဇသံေပးသည့္သေဘာ သက္၀င္၏။

ထို႔ျပင္ တကသအေဆာက္အဦကို ဖ်က္ဆီးၿပီးေနာက္ ျပည္သူတို႔အား အသံလႊင့္မိန္႔ခြန္းေျပာရာတြင္ သူက သတ္ျဖတ္လိုက္ေသာ ေက်ာင္းသားငယ္ကေလးမ်ားသည္ လက္နက္ဟူ၍ အပ္တိုတေခ်ာင္းမွ မရွိၾကသည္ကို သိပါလ်က္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္သူပုန္အဖြဲ႔ႀကီးကို ရင္ဆိုင္ေနသည့္သဖြယ္ပံုႀကီးခ်ဲ႕၍ ‘ဓားကိုဓားခ်င္း၊ လွံကိုလံွ ခ်င္း ရင္ဆိုင္ဖို႔အသင့္ရွိပါတယ္’ ဟု ေဒါသပုန္သံႏွင့္ အသံလႊင့္ေျပာၾကားခဲ့ျပန္သည္။ ဗိုလ္ေန၀င္းႏွင့္ စစ္ဗိုလ္ တစုသည္ ဇူလိုင္လ (၇) ရက္ေန႔က ေက်ာင္းသားမ်ားကို သတ္ျဖတ္မႈႀကီးႏွင့္ႏိုင္ငံက အမြန္အျမတ္ထားသည့္ တကသအေဆာက္အဦႀကီးကို ဗံုးခြဲဖ်က္ဆီးမႈႀကီးတို႔ကို ေဒါသမႊန္ကာ စိတ္လိုက္မာန္္ပါ က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းသည္ သူ႔အဖို႔ ႀကီးေလးေသာ ရာဇ၀တ္မႈႀကီးျဖစ္သလို၊ စစ္တပ္အဖို႔လည္း အမည္းစက္ႀကီးျဖစ္ေနသည္ကို စဥ္းစားမိ ေလသည္။ ‘ႏွံျပည္စုတ္ကို အေျမာက္ႏွင့္ပစ္’ သလို ရာဇ၀င္႐ိုင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို တေန႔ေန႔တြင္ လူထု၏ ဒဏ္ခတ္မည္ကို ေၾကာက္ေသြးျဖာလာၾကသည္။

မတရားက်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ရာဇ၀တ္မႈႀကီးအတြက္ တစိမ့္စိမ့္ ေၾကာက္ဒူးတုန္လာၾကေသာအခါ တရားခံသည္ မိ မိမဟုတ္ပါ။ တဦးကိုတဦးက လက္ညႇိဳးထိုး၍ အျပစ္ဖို႔ရင္း မိမိ၌ အျပစ္မရွိေၾကာင္း ထုေခ်မႈမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဥကၠ႒ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ ႀကီးတို႔သည္ တဦးကိုတဦး တရားခံျဖစ္ေလဟန္ ေဖာ္ေကာင္လုပ္ၾကသည္မွာ ဗမာ့တပ္မေတာ္ႀကီး၏ ထိပ္သီး စစ္သားရင့္မာႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ္လည္း သာမန္ဓားျပလူဆိုးဂိုဏ္း တခုမွ်ေလာက္ပင္ ညီၫြတ္မႈမရွိ။ အမွားကို ၀န္ခံရန္သတိၱမရွိ၊ သူရဲေဘာေၾကာင္သူမ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္းေပၚလြင္ေနေပသည္။

ထိုစဥ္က ဒုတိယကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ဗိုလ္ေအာင္ႀကီးက “တကယ္အမိန္႔ေပးတဲ့စာ ယူလာၿပီး၊ မရမ္း ကုန္းကို ေပးလာသူက ဗိုလ္သန္းစိန္ျဖစ္ပါတယ္။ သမဂၢၿဖိဳဖို႔ ဒိုင္းနမိုက္ေတြကို အင္ဂ်င္နီယာတပ္ခြဲကို မွာယူခဲ့ပါ တယ္။ အဲဒီမွာမလံုေလာက္လို႔ ပင္မစစ္ပစၥည္းသိုေလွာင္ေရးမွာ သြားယူခိုင္းသူဟာ ဗိုလ္ေက်ာ္စိုးပါ။ စီအုိဒီတပ္ မွဴး ဗိုလ္၀င္းကိုလိုက္ရွာၿပီး၊ အင္းတိုင္ကို သြားေရာက္ယူရတာပါ။ ခြဲဖို႔အမိန္႔ေပးသူေတြကေတာ့ ျပည္ထဲေရး၀န္ ႀကီးနဲ႔ လံုျခံဳေရးေကာင္စီဥကၠ႒ ဗိုလ္ေက်ာ္စိုးျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ဒိုင္းနမိုက္ေတြ ဆင္ရတဲ့သူက အင္ဂ်င္နီယာ တပ္က ဗိုလ္မွဴးထြန္းရီ ျဖစ္ပါတယ္။ အားလံုးဒိုင္းနမိုက္ေတြ ဆင္ရတာဟာ ဇူလိုင္လ (၈) ရက္ေန႔ နံနက္လင္း အားႀကီးမွျဖစ္ပါတယ္။ လက္မွတ္ထိုးမည့္သူ အရာရွိ ႀကီးႀကီးမားမားမရွိလို႔ ျပႆနာတက္ေနတုန္း လမ္း ေလွ်ာက္ရင္း ေရာက္လာတာက ဗိုလ္မွဴးႀကီးသူရမင္းသိန္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူက၀င္ၿပီး ခြဲဖို႔အမိန္႔ လက္မွတ္ေရး ထိုးေပးဖို႔ ဗိုလ္ထြန္းရီက ေျပာလို႔ သူက လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ဒိုင္းနမိုက္ခြဲတာျဖစ္ပါတယ္။”

“ကြၽန္ေတာ္ဟာ ဗိုလ္မွဴးႀကီးလွဟန္နဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ (ေန၀င္း) အိမ္လိုက္အသြား ပါေမာကၡဆရာႀကီး ဦးကာကို ဗိုလ္ လွဟန္က သမဂၢၿဖိဳဖို႔ အမိန္႔ရတယ္လို႔ေျပာတာ ထပ္ၾကားရေတာ့ အရဲစြန္႔ၿပီး ဗိုလ္ေက်ာ္စိုးရွိရာ အသံလႊင့္႐ံုကို တယ္လီဖုန္းဆက္ၿပီး၊ အဲဒီကိစၥကို ရပ္ထားေပးပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ကြၽန္ေတာ္ေျပာပါ့မယ္ဆိုၿပီး၊ ဟိုေရာက္ေတာ့ လည္း ဘာမွမေျပာဘဲ မလိမ့္တပတ္နည္းနဲ႔ ထားခဲ့ပါတယ္” လို႔ ဗိုလ္မွဴးေအာင္ႀကီးသည္ သူ၏စာတမ္းတြင္ ေ၀့ လည္ေၾကာင္ပတ္ ေရးသားေျဖရွင္းထားေလသည္။

ဗိုလ္ေန၀င္းကလည္း တဖန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ထိုကိစၥကို ေျဖရွင္းျပသည္။ သူ၏ ေနာက္ဆံုးေန႔ လူထုက လက္မခံ ေတာ့သျဖင့္ မဆလဥကၠ႒ႀကီးရာထူးမွ ထြက္ေပးရေသာ ၁၉၈၈ ခု၊ ဇူလိုင္လ (၂၃) ရက္ အေရးေပၚပါတီညီလာ ခံတြင္ “အခု ျပည္မွာျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ အေရးအခင္းဟာ (၁၆) ရက္ေန႔ကစၿပီး (၁၇) ရက္ေန႔မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သိရ ပါတယ္။ (၁၇) ရက္ေန႔ သိၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ရဲတို႔၊ ေကာင္စီတို႔နဲ႔ပဲ ထိန္းလို႔ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ထင္တယ္။ ေမွ်ာ္လင့္ ခဲ့တယ္။ ေစာေစာက ကြၽန္ေတာ္ေျပာခဲ့တဲ့ ေသြးထြက္သံယိုေတြ မျဖစ္ေအာင္ဆိုတဲ့အထဲမွာ တပ္မေတာ္ကို ဟို အေသးအဖြဲကေလးလည္းသံုး၊ ဒီအေသးအဖြဲကေလးလည္းသံုး ဆိုတာမ်ဳိးမျဖစ္ရေအာင္ တကယ္လိုတဲ့အခါမွာ သံုးဆိုၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္မသိဘဲနဲ႔ တပ္မေတာ္ကိုမသံုးပါနဲ႔၊ ကြၽန္ေတာ္ေျပာထားတယ္၊ အဲဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ျပည္ ၿမိဳ႕ကိစၥဟာ ေအးမသြားဘဲနဲ႔ ေရာင့္တက္လာၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ မေန႔ကေတာ့ ကို္င္း … စစ္တပ္၀င္ေပ ေတာ့ဆိုၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ခြင့္ျပဳလိုက္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ေစာေစာက ကြၽန္ေတာ္ ေျပာထားတာရွိတယ္။ ကြၽန္ ေတာ္ႏိုင္ငံေရးက အနားယူေတာ့မယ္။ အနားယူေတာ့မယ္ ဆိုေပမယ့္လို႔ ေနာင္အဖြဲ႔အစည္းေတြ တာ၀န္အ ျပည့္ ကြပ္ကဲႏိုင္တဲ့အထိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံကို မပ်က္စီးရေအာင္၊ ကေသာင္းကနင္းမျဖစ္ရေအာင္ ဆက္ ထိန္းရပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီထိန္းတဲ့အထဲမွာ တိုင္းျပည္တျပည္လံုး လူထုကို ကြၽန္ေတာ္သိေစခ်င္တယ္။ ေနာင္ကို လူစုလူေ၀းနဲ႔ ဆူဆူပူပူလုပ္လို႔ရွိရင္ေတာ့ စစ္တပ္ဆိုတာ ပစ္ရင္မွန္ေအာင္ပစ္တယ္၊ မိုးေပၚေထာင္ၿပီး ေျခာက္ တာ မပါဘူး။ အဲဒီေတာ့ ေနာင္ကို ဆူဆူပူပူလုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ စစ္တပ္ကိုသံုးလို႔ရွိရင္ေတာ့ အဲဒါဆူတဲ့လူေတြ မသက္သာဘူးသာ မွတ္ေပေတာ့လို႔ ကြၽန္ေတာ္ ဒီကေနေျပာပါတယ္”

လူစုလူေ၀းေရွ႕မွာ ကြၽန္ေတာ္စကားေျပာတာ ယခုအႀကိမ္ဟာ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္ႏိုင္တာမို႔ ညီလာခံႏွင့္ ပတ္ သက္သည့္ အခ်က္အလက္ေတြ တင္ျပၿပီးတဲ့ေနာက္ ေက်ာင္းသားမ်ား ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ တဖြဲ႔လံုးအေပၚ အထင္လြဲေနသည့္ အျဖစ္အပ်က္တခုကို တင္ျပပါရေစ။

တကၠသိုလ္သမဂၢအေဆာက္အဦကို ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၈) ရက္ေန႔ နံနက္တြင္ ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးခဲ့သည္ ကို အမ်ားသိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ပထမ ဇူလိုင္လ (၇) ရက္ေန႔ညေန ကြၽန္ေတာ္ေဆာင္ရြက္သည့္အပိုင္းကို ေဖၚျပမွ ထိုေန႔က အျဖစ္အပ်က္မ်ားအေၾကာင္း ျပည့္စံုမည္ျဖစ္၍ ေဖာ္ျပပါမည္။ ထိုေန႔ညေန (၅) နာရီခန္႔တြင္ ေသနတ္ ပစ္သံၾကား၍ ကြၽန္ေတာ္က တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဗိုလ္ေက်ာ္စိုးကို အေျခအေနေမးရာ ဆရာႀကီး ဦးကာတို႔ မိသားစု အား ေဘးကင္းသည့္ေနရာသို႔ ပို႔ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသားအခ်ဳိ႕နဲ႔ ရဲ (၈) ဦး၊ (၉) ဦးခန္႔ ဒဏ္ရာရ ေၾကာင္း ျပန္ေျပာပါတယ္။

ဆူပူသူေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားကို မမိေသးေၾကာင္း၊ သမဂၢအေဆာက္အဦအတြင္းတြင္ အခ်ဳိ႕ရွိေၾကာင္း ေျပာသျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္က ရဲမ်ား၊ တပ္မေတာ္သားမ်ား ေနာက္ထပ္ အနာတရမရွိရေအာင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္႐ြက္ရန္ အၾကံေပးညႊန္ၾကားပါသည္။

(က) သမဂၢအေဆာက္အဦအတြင္းရွိသူမ်ားကို အေဆာက္အဦမွ ထြက္ကာ အဖမ္းခံရန္ အသံခ်ဲ႕စက္ျဖင့္ ေျပာ ရန္၊ ထြက္မလာပါက လက္နက္ႀကီးမ်ား သံုးမည္ဆိုသည့္အခ်က္ ထည့္ေျပာရန္။

(ခ) အသာတၾကည္ထြက္၍အဖမ္းမခံပါက (ရီကြိဳင္းလက္ဂန္း) ျဖင့္ ပစ္ဖမ္းရန္၊ လိုအပ္ပါက (ရီကိြဳင္းလက္ ဂန္း) သံုးရန္။ အထက္ပါ အခ်က္တို႔ကို မေမွာင္ခင္ၿပီးေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ အေရးႀကီးတာကို ကြၽန္ေတာ္ေျပာပါ့မယ္။ ထိုေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ ျခင္းတို႔တြင္ ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၀င္အခ်ဳိ႕တို႔ မပါခဲ့ပါ။ ဇူလိုင္လ (၈) ရက္ေန႔ နံနက္တြင္ ဗံုးႀကီး ႀကီးတလံုး ေပါက္ကြဲသကဲ့သို႔ အလြန္ျပင္းထန္ေသာ ျမည္ဟည္းသံႀကီးၾကားသျဖင့္ စံုစမ္းေတာ့မွ သမဂၢအ ေဆာက္အဦကို ဒိုင္းနမိုက္တို႔နဲ႔ ဖ်က္ဆီးလိုက္ေၾကာင္း ကြၽန္ေတာ္သိရပါတယ္။ အျခားေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ၀င္ အေတာ္မ်ားမ်ားလည္း ထိုေပါက္ကြဲသံၾကားၿပီးမွ သိၾကရပါတယ္။ သို႔ေသာ္အသံလႊင့္႐ံုတြင္ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ၀င္အခ်ိဳ႕တို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ၀င္အားလံုးႏွင့္ လံုျခံဳေရးတာ၀န္ယူရေသာ လံုျခံဳ ေရးေကာင္စီဥကၠ႒ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္စိုး ေကာင္စီ၀င္အားလံုးႏွင့္ လံုျခံဳေရးတာ၀န္ယူရေသာ အရာထမ္းမ်ား ေရာက္ေနၾကပါတယ္။

ထိုသူမ်ားမွာ လံုျခံဳေရးေကာင္စီဥကၠ႒ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္စိုး၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး လွဟန္၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေစာျမင့္ (မွဴးသ မိန္)၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဘနီ၊ အရာရွိမ်ားထဲမွ ေထာက္လွမ္းေရးဗိုလ္မွဴးႀကီး ေမာင္လြင္၊ ရဲမင္းႀကီး ဦးဘေအး တို႔ျဖစ္ ပါတယ္။ ထိုသူတို႔အျပင္ အျခားလူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလည္း ရွိၾကပါတယ္။ ထိုဇူလိုင္လ (၈) ရက္ေန႔ သမဂၢအ ေဆာက္အဦကို ၿဖိဳလုိက္ေၾကာင္းသိၿပီးေနာက္ ဗိုလ္ေက်ာ္စိုးကို ေခၚ၍ေမးရာ (၇) ရက္ေန႔ ညေနက ကြၽန္ေတာ္ က သမဂၢအတြင္း၀င္ေရာက္ေနသည့္ ဆူပူသူေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖမ္းဆီးရာတြင္ လိုအပ္လွ်င္ (ရီကြိဳင္းလက္ ဂန္း) ကို သံုးႏိုင္သည္ ဆိုသည့္အခ်က္ကို သမဂၢအေဆာက္အဦ အဖ်က္ခိုင္းသည္ဟု ယူဆသျဖင့္ ဖ်က္လိုက္ သည္ဟုေျဖပါတယ္။ ဒီလိုဆိုရင္လည္း စုေပါင္းေခါင္းေဆာင္မႈက်င့္သံုးတယ္လို႔ လက္ခံထားျခင္းေၾကာင့္ ေတာ္ လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္အေနျဖင့္ ဓားဓားခ်င္း လံွလံွခ်င္းဆိုတဲ့ စကားလံုးမ်ားပါတဲ့ ေၾကညာခ်က္ကို အသံလႊင့္ လိုက္ပါတယ္။

ေနာက္သံုးေလးလၾကာၿပီးေသာ္ ကြၽန္ေတာ္က အရက္မူးမူးနဲ႔ သမဂၢအေဆာက္အဦကိုဖ်က္ဖို႔ အမိန္႔ေပးတယ္ ဟု ႏိုင္ငံျခားသတင္းစာဆရာတို႔ အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ ေျပာဆိုေနတာၾကားရလို႔ ဗိုလ္ေက်ာ္စိုးကို ကြၽန္ေတာ္အ ရက္မူးၿပီး ဖ်က္ဖို႔အမိန္႔ေပးတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တေယာက္တည္းကို တရားခံလုပ္ထားတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဇူ လိုင္လ (၇) ရက္က အျဖစ္အပ်က္ကို ေျပာျပခိုင္းပါတယ္။

အဲဒီေတာ့မွ ဗိုလ္ေက်ာ္စိုးက အျဖစ္အပ်က္အမွန္ကို ေျပာျပပါေတာ့မယ္။ အရင္က ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ တက္ခါစတြင္ စိတ္၀မ္းကြဲေနၾကတာ မေပၚေအာင္လို႔ ဖံုးဖံုးဖိဖိ ေျဖခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အျဖစ္အပ်က္အမွန္မွာ ထို (၇) ရက္ေန႔က အသံလႊင့္႐ံုရွိလူစုထဲမွ တဦးတေယာက္က ဒီသမဂၢအေဆာက္အဦႀကီးဟာ သူပုန္ဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္ ေနတယ္။ ဖ်က္ပစ္လွ်င္ ေကာင္းမယ္လို႔ စေျပာရာမွ ဖ်က္သင့္၊ မဖ်က္သင့္ ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ (ေန၀င္း) ကို အသိေပးၿပီး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သေဘာတူလွ်င္ ဖ်က္မယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ၾကပါတယ္။ ထိုစဥ္ ဗိုလ္ ေအာင္ႀကီးက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထံ သူသြားၿပီးတင္ျပမယ္။ သေဘာတူမတူ အေျဖယူခဲ့မယ္ေျပာၿပီး၊ ကိုလွဟန္ကိုေခၚ၍ ကားျဖင့္ ထြက္သြားပါတယ္။ ထို႔ေနာက္ ဗိုလ္ေအာင္ႀကီး အသံလႊင့္႐ံုသို႔ ျပန္လာၿပီး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က သေဘာတူ လိုက္ၿပီဟုေျပာသျဖင့္ အသံလႊင့္႐ံုရွိ လူသိုက္တို႔ သမဂၢအေဆာက္အဦကို ဖ်က္ဖို႔ ပစၥည္းမ်ားစုၿပီး ဖ်က္လိုက္ပါ တယ္။ ထိုအေျဖကိုရၿပီးေနာက္ ဗိုလ္ေအာင္ႀကီးမပါဘဲ က်န္ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၀င္မ်ားကိုေခၚ၍ ဗိုလ္ေအာင္ ႀကီး ကြၽန္ေတာ့္ကို မတင္ျပဘဲ အသံလႊင္႐ံုရွိ လူသိုက္ကို ကြၽန္ေတာ္သေဘာတူလိုက္ၿပီလုိ႔ ေျပာတဲ့အေၾကာင္း ကို တင္ျပခဲ့ပါတယ္။

ထိုအေၾကာင္းမွန္ကို သိၿပီးေနာက္ ဗိုလ္ေအာင္ႀကီးကို ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕႐ံုးခန္းသို႔ေခၚ၍ သမဂၢအေဆာက္အဦဖ်က္ ရန္ ကြၽန္ေတာ္သေဘာတူတယ္လို႔ ေျပာတာကို ကုိယ္သိၿပီးၿပီ၊ အဲဒီေတာ့ ကိုယ့္လူ ေခါင္းေဆာင္လုပ္ခ်င္ရင္၊ ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္မယ္ထင္ရင္ ကုိယ္ထြက္ေပးမယ္။ ကိုယ္ထြက္ရမလား၊ ကိုယ္လူထြက္ရမလား၊ ဆံုးျဖတ္ေပ ေတာ့ဟု ကြၽန္ေတာ္ကေျပာရာ သူထြက္ပါမယ္ဆိုၿပီး သူ႔အခန္းျပန္သြားကာ ထြက္စာတင္ခဲ့ပါတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တင္ျပတာကို မွန္ေၾကာင္းသက္ေသအေထာက္အထားမ်ားတင္ျပပါမယ္။ ပထမအေထာက္အထား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီး ၁၉၈၈ ခု၊ ေမလ (၉) ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ေရးသည့္ စာတမ္းစာမ်က္ႏွာ (၂၄) ဒုတိယစာေၾကာင္း မွစ၍ပါေသာ တရားခံျဖစ္ရတဲ့ ဗိုလ္ေအာင္ႀကီးဆိုသူဟာ ဗိုလ္မွဴးႀကီးလွဟန္နဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အိမ္လိုက္အသြား ပါ ေမာကၡခ်ဳပ္ ဆရာႀကီးဦးကာ ေခတၱေ႐ႊ႕ေနတဲ့ အင္းလ်ားကန္ဟုိတယ္နားက တထပ္တိုက္ကေလးမွာ ဆရာႀကီး ဦးကာကို ဦးလွဟန္က သမဂၢကိုလည္း ၿဖိဳဖို႔ အမိန္႔ရတယ္လို႔ ေျပာတာထပ္ၾကားရေတာ့ အရဲစြန္႔ၿပီး ဗိုလ္ေက်ာ္ စိုးရွိရာ အသံလြင့္႐ံုကို တယ္လီဖုန္းဆက္ၿပီး အဲဒီကိစၥကို ရပ္ထားေပးပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ကြၽန္ေတာ္ေျပာပါ့မယ္ဆို ၿပီး၊ဟိုေရာက္ေတာ့လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ဘာမွမေျပာဘဲ မလိမ့္တပတ္နည္းနဲ႔ ထားခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္၊ ဒါ သူေရးထားတဲ့အထဲက ဒါပထမအခ်က္။ သက္ေသခံ ဒုတိယ သက္ေသအေထာက္အထားက ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီးေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ပုဂိၢဳလ္ေတြကိုေခၚၿပီး၊ သူတို႔သိတာေတြကို အမွန္အတိုင္း ေရးၾကပါလို႔ ေျပာတဲ့အခါ က်ေတာ့ ဗိုလ္မွဴးႀကီးလွဟန္တင္ျပတဲ့စာတမ္းထဲမွာ အဲဒီသူ႔စာေလး ကြၽန္ေတာ့္ ဆီမွာရွိပါတယ္။ အဲ သူတင္တဲ့ စာတမ္း၊ စာမ်က္ႏွာ (၅) စာေၾကာင္းေရ (၄) မွာ ထိုအခ်ိန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီးလည္း ေရာက္လာပါတယ္။ သ မဂၢကိစၥေျပာတဲ့အခါ ေနၾကဦး၊ ကြၽန္ေတာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဆီသြားၿပီး တင္ျပအမိန္႔ေတာင္းမယ္လို႔ေျပာၿပီး၊ ကြၽန္ ေတာ့္အားေခၚၿပီး ထြက္လာခဲ့ပါတယ္။ လမ္းတြင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးတင္စိုး အိမ္တြင္ရွိေသာ ဆရာႀကီးဦးကာထံ၀င္၍ သတင္းေမးပါတယ္။ ေသဆံုးသူ၊ ဒဏ္ရာရသူ ေက်ာင္းသားမ်ားအေရအတြက္လည္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ္က ဆရာႀကီးကို သမဂၢအေဆာက္အဦကို ဖ်က္မယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါေသး တယ္။ ထို႔ေနာက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ဦး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးထံ ဆက္လက္သြားပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္နဲ႔ေတြ႔တဲ့အခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ႀကီး က အေျခအေနမ်ား တင္ျပပါတယ္။ တင္ျပရာတြင္ သမဂၢအေဆာက္အဦကိစၥ မပါပါ။ ျပန္ရန္ကား ေပၚတက္ပါတယ္။ ကားေပၚေရာက္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဟိုကိစၥမေျပာရေသးဘူးလို႔ သတိေပးပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီးက ေနပါေစလို႔ ေျပာသျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္လည္း ဘာမွမေျပာဘဲ ဆိတ္ဆိတ္ေနလိုက္ပါတယ္။ အသံလႊင့္႐ံုသို႔ ျပန္ေရာက္ေသာအခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီးက ဗိုလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္စိုးအား (အိုေက) ဟု ေျပာလိုက္ သည္ကို ၾကားရပါတယ္ ဆိုတဲ့အခ်က္တို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီအခ်က္အလက္ေတြဟာ ကြၽန္ေတာ္ေစာေစာ ကေျပာခဲ့တဲ့ ကြၽန္ေတာ္မသိဘဲနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္သိေလဟန္၊ ကြၽန္ေတာ္ခိုင္းေလဟန္၊ တျခားလူေတြကို ေျပာလို႔ ကြၽန္ေတာ္သေဘာတူၿပီဆိုၿပီး၊ တျခားလူေတြက ဖ်က္လိုက္တာ အဲဒီေတာ့အထက္က အခ်က္ေတြကို ေလ့လာ ၿပီးေတာ့ သမဂၢအေဆာက္အဦကို ဖ်က္တဲ့ကိစၥမွာ မည္သူတရာခံအစစ္ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို လူထုတရပ္လံုးက မိမိတို႔ဘာသာ ဆံုးျဖတ္ၾကပါေတာ့လို႔ တင္ျပရင္း စကားေျပာျခင္းကို အဆံုးသတ္လိုက္ပါတယ္ဟု ဗိုလ္ေန၀င္း က တိုင္းျပည္သို႔ ရွင္းျပခဲ့ေလသည္။

ဗိုလ္ေန၀င္း၏ ေနာက္ဆံုးေန႔ မ်က္ေျဖလကၤာစာတမ္းႀကီးမွာ ကာရန္မညီ၊ စာသားမေခ်ာ မုသာ၀ါဒလိမ္လံုးမ်ား သာျဖစ္ေလသည္။

ဇူလိုင္လ (၇) ရက္ေန႔ ေသြးေခ်ာင္းစီး လူသတ္ပြဲႀကီးႏွင့္ပတ္သက္၍ …

(က) ဗိုလ္ေန၀င္းက ေစာေစာကမသိ ေသနတ္သံၾကားမွသိရသည္ဟု ေျဖရွင္းျခင္းသည္ လိမ္ညာေသာ မုသား သာျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားတို႔ ေဟာေျပာခ်က္ကို သူ႔ထံသို႔ ႀကိဳးမဲ့အသံဖမ္းစက္ျဖင့္ လႊင့္ေပးေနေသာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အသံကို စိတ္ဆိုးကာ သတ္ျဖတ္ခြင့္ အမိန္႔ထုတ္ခဲ့သည္မွာ ဗိုလ္ေန၀င္းကိုယ္တိုင္ပင္ျဖစ္ သည္။

(ခ) ထိုစဥ္က တပ္ဦးမွ ပစ္မိန္႔ေပးရသူ ဗိုလ္စိန္လြင္ (ေနာင္သမၼတျပဳတ္) က မိမိသည္ ဗိုလ္ေန၀င္း၏ အမိန္႔အ ရ ပစ္မိန္႔ေပးခဲ့ပါသည္ဟု မဆလပါတီပ်က္ေသာအခါတြင္ ေျဖရွင္းထုတ္ေဖၚခဲ့သည္။

(ဂ) ေက်ာင္းသားမ်ားလက္ခ်က္ႏွင့္ ရဲ (၇) ဦး၊ (၈) ဦးဒဏ္ရာရရွိသည္ဟု ဗိုလ္ေန၀င္းက ေျပာသည္မွာလည္း လိမ္ညာေသာ မုသားသာျဖစ္သည္။ အေဆာင္၀င္းတံခါးမွန္သမွ်ကို ေက်ာင္းသားမ်ားက ပိတ္ထားခိုက္ ျပင္ပရွိ စစ္တပ္က ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ခ်ိန္တြင္ တကၠသိုလ္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ရဲတေယာက္မွမရွိ။ ေက်ာင္းသားတို႔က ရဲ တို႔အား ရန္ျပဳရန္မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။

(ဃ) တကသေဆာက္အဦမ်က္ႏွာၾကက္တြင္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားကို သတ္ျဖတ္ရန္ဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ အေဆာက္အဦးႀကီးကို ဖ်က္ေစအမိန္႔ေပးသူမွာ ဗိုလ္ေန၀င္းျဖစ္သည္။ မဖ်က္ရန္ ဟန္႔တားေလဟန္ေျပာေသာ ဒုတိယကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီးလည္း တာ၀န္ရွိေပသည္။

(င) တသကကို ဖ်က္ဆီးၿပီး ေနာက္တေန႔နံနက္တြင္ ဘာေၾကာင့္ဖ်က္ရသည္ဟု ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ ဘ၀ကိုျပင္ရမည့္ တာ၀န္သည္ မိမိတို႔အေပၚ တြင္ က်ေရာက္ေနသျဖင့္ တပ္မေတာ္၏ အားတစ္စိတ္တေဒသကိုသံုး၍ ေျဖရွင္းလိုက္ရျခင္းသည္ဟု သတင္း စာတို႔မွ ေရးသားထုတ္ျပန္ခ်က္တို႔ကို ေလ့လာၾကည့္ပါက ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဥကၠ႒ ဗိုလ္ေန၀င္းက မိမိမသိ ပါ။ မိမိပါ၀င္ျခင္းမရွိပါဟု ေျပာသည္မွာ လယ္ျပင္တြင္ ဆင္သြားသကဲ့သို႔ ထင္ရွားေနေသာ မုသားသာျဖစ္ပါ သည္။

(စ) ယခုျဖစ္ပ်က္သည့္ကိစၥသည္ ေက်ာင္းသားကိစၥတခုတည္းမဟုတ္ဘဲ၊ ႏိုင္ငံေရးအေမွာင့္ပေယာဂမ်ား ဖမ္း စားတယ္ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရိပ္စားမိပါတယ္ဟု ဗိုလ္ေန၀င္း၏ သမဂၢဖ်က္ရေၾကာင္း ကိုယ္တိုင္အသံလႊင့္ ခ်က္၌ ေက်ာင္းသားမ်ားေနာက္ကြယ္မွ ဗကပတို႔ ပါေလဟန္ေျပာသည္မွာလည္း လိမ္ညာလီဆယ္ခ်က္ပင္ျဖစ္ သည္။ ထိုအခ်ိန္က ဗိုလ္ေန၀င္းက ၿမိဳ႕ေပၚရွိ လက္နက္ခ်ဗကပမ်ားကို သိမ္းသြင္းကာ ေတာတြင္းရွိ ဗကပမ်ား အလင္း၀င္ရန္ စကားကမ္းလွမ္းေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားတို႔လႈပ္ရွားမႈသည္ ျပင္ပ ပေယာဂမပါသည္ကို သိပါလ်က္ သတ္ျဖတ္မႈႀကီးႏွင့္ ဖ်က္ဆီးမႈႀကီးကို လူထုကလက္ခံေအာင္ လီဆယ္ေျပာဆိုခ်က္သာျဖစ္သည္။

(ဆ) ေက်ာင္းသားမ်ားအား သတ္ျဖတ္ၿပီးေနာက္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို အေျပာဘ၀မွာ နစ္မြန္းေစျခင္းအားျဖင့္ အ လုပ္ပ်က္ကြက္ေအာင္ ရည္စူးၿပီး တမင္လုပ္ေနၾကတယ္ဆိုလွ်င္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ ေနာက္ထပ္ ဘာမွ မျပာလို ေတာ့ပါဘူး။ အနည္းဆံုး ဓားကို ဓားခ်င္း၊ လံွကို လွံခ်င္း ရင္ဆိုင္ဖို႔သာ ရွိပါေတာ့တယ္ဟု ေျပာသည္မွာ ေဒသ သံႏွင့္ တုန္ရီေနသည္ကို ၾကားရသူလူထုက သိရွိနားလည္ၾကသည္။ ဗိုလ္ေန၀င္းရာထူးမွ ဆင္းေပးရေသာ ၈၈ ခုနစ္က “စစ္တပ္ဆိုတာ ပစ္ရင္မွန္ေအာင္ပစ္တယ္၊ မိုးေပၚေထာင္ၿပီး ေျခာက္တာမပါဘူး၊ ေနာင္ကို ဆူဆူပူပူ လုပ္တဲ့သူေတြေတာ့ မသက္သာဘူးလို႔သာ မွတ္ေပေတာ့” ဟု ေျပာေသာမိန္႔ခြန္းႏွင့္ တသံတည္းျဖစ္သည္ကို လူထုက ေနာေၾကေနၿပီျဖစ္သည္။

(ည) ထိုစဥ္က လက္ေတြ႔ သတ္ျဖတ္႐ံုမွ်သာမက ႏႈတ္မွလည္း စစ္ေၾကညာခဲ့ပါလ်က္ ေနာက္ပိုင္းမွ သူသတ္ သည္ ငါသတ္သည္၊ သူဖ်က္သည္ ငါဖ်က္သည္ဟု တဦးအေပၚ တဦးလက္ညိႇဳးထိုး၍ ေဖၚေကာင္လုပ္ၾကေစ ကာမူ၊ ေခါင္းေရွာင္ေစကာမူ၊ ဗိုလ္ေန၀င္းသည္ အဓိကတရားခံသာျဖစ္သည္ကို လူထုက ေမ့မရႏိုင္ေပ။

မည္သို႔ဆိုေစ ယခုအခါ ‘ဆဲဗင္းဂ်ဴလိုင္’ ေခၚ ဇူလိုင္လ (၇) ရက္ေန႔ ေသြးေျမက်ခဲ့ရေသာ ေက်ာင္းသားအေရး ေတာ္ပံုႀကီးသည္ ယခုအခါ ၄၇ ႏွစ္သို႔ တိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း လူထုတရပ္လံုးသည္ ထိုေသြးစြန္းခဲ့ရေသာ ဇူ လိုင္လ (၇) ရက္ေန႔ကို ဦးေႏွာက္က ေမ့ေပ်ာက္သြားသည့္တိုင္ ႏွလံုးသားက ဥဒါန္းမေက် အစဥ္သတိရလ်က္ ရွိေနမည္မွာ မလြဲဧကန္ပင္တည္း။ ယခုအခါ၌လည္း ဗိုလ္ေန၀င္း၏ မ်ဳိးဆက္သစ္လက္ပါးေစ စစ္အာဏာရွင္တို႔ သည္ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီး ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ႐ုန္းကန္တိုက္ပြဲေနေသာ ရဟန္းရွင္လူ၊ ေက်ာင္း သားမ်ားပါ၀င္သည့္ ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးအား နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ၿဖိဳခြင္းရန္ ဆင္ၾကံၾကံလ်က္ရွိရာ ေတာ္လွန္ေရး သတိ အစဥ္ရွိေစရန္ တပ္လွန္႔ႏိႈးေဆာ္လိုက္ရပါသည္။

ဒီမုိကေရစီီအေရးေတာ္ပံုးႀကီး လံံုး၀ (လံံုး၀) ေအာင္ရမည္။

(ကိုဖိုးေဇဘေလာ့မွ …)

17 June, 2010

ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေမြးေန႔

၂၀၀၇-ခုႏွစ္ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္ အရွင္ဂမၻီရရဲ႕ ေမြးေန႔နဲ႔ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္တို ့ရဲ ့ေမြးေန႔ဟာ ရက္ တူပါတယ္ - ဇြန္လ ၁၉-ရက္ေန ့ ျဖစ္ပါတယ္။ 


၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္ အရွင္္ဂမၻီရ၏ (၃၁) ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔အမွတ္တရ အထိမ္းအမွတ္ သ၀ဏ္လႊာ။

ဇြန္လ (၁၉) ရက္ေန ့တြင္ က်ေရာက္မည့္ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္ အရွင္္ဂမၻီရ၏ ေမြးေန ့ အတြက္ -

အမွန္တရားအတြက္ ရဲရဲ၀ံ႔၀ံ႔ ေထာင္တြင္း၌ အက်ဥ္းက်ခံေနရေသာ အရွင္ဘုရားအား အရွင္ဘုရား၏ ေမြးေန႔မဂၤလာ အခါသမယမွာ အရွင္ဘုရားနဲဲ႔အတူ ထပ္တူထပ္မွ် ခံစားရပါေၾကာင္း၊ ဘုရားတပည့္ေတာ္တို႔ အဖြဲ႔မွလည္း အရွင္ဘုရား၏ ေမြးေန႔ပြဲ၌ အရွင္ဘုရားႏွင့္အတူ ေထာင္တြင္း၌ အက်ဥ္းက်ခံေနရေသာ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူအေပါင္းတို႔ စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္း ကိုယ္၏က်န္းမာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စုံၾက၍ အျမန္ဆုံး လြတ္ေျမာက္ ႏိုင္ၾကပါေစဟု ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလိုက္ပါတယ္။

ဦးေနမိႏၵ

ဦးထာ၀ရ

ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ သံဃာ႔ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔။

ကားလ္မာက္စ္ေရးခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအေၾကာင္း ေဆာင္းပါး

( Freedom news group မွ ထပ္ဆင့္ေဖာ္ျပပါသည္။)
ဘုန္းသက္ပိုင္  ယခုအပတ္ထုတ္ ေပၚျပဴလာဂ်ာနယ္ မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။
ကားလ္မာက္စ္ႏွင့္ သူ၏ဇနီးေဆာင္းပါး၁၈ ရာစုမွာ စက္မႈထြန္းကား လာမႈနဲ႔အတူ ေပၚေပါက္ လာ ခဲ့တဲ့ အရင္းရွင္စနစ္ဟာ ၁၉ ရာစုအတြင္း မွာ အရွိန္ အဟုန္ နဲ႔ တိုးတက္လာခဲ့ပါ တယ္။ စက္မႈထြန္းကား တဲ့အရင္းရွင္ ႏိုင္ငံႀကီးေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ ေစ်းကြက္ နဲ႔ စား က်က္ေျမ ေတြကို အၿပိဳင္ အဆိုင္ တစ္စတစ္စ ခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့ၾက ရာမွာ ကမၻာ့ ေနရာ အႏွံ႔ အျပား က နယ္ေျမေတြကို အလု အယက္ နယ္ခ်ဲ႕သိမ္းပိုက္ခဲ့ၾကပါတယ္။
နယ္ ခ်ဲ႕ အရင္းရွင္ စနစ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လီနင္က အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ အျမင့္ ဆုံးနဲ႔ ေနာက္ဆုံး အဆင့္ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုခဲ့သလိုပါပဲ။ အရင္းရွင္ စနစ္ဟာ အရွိန္နဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာရာက လက္ဝါး ႀကီးအုပ္ အရင္း ရွင္ စနစ္ဆီ ကူး ေျပာင္းၿပီး ကမၻာ ႀကီးကို အလု အယက္ ခြဲေဝ သိမ္းပိုက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကမၻာ့ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ နည္းပါး တဲ့၊ သယံဇာတ အရင္း အျမစ္ေတြ ေပါၾကြယ္လွတဲ့ နယ္ေျမ အမ်ား အျပားဟာ နယ္ခ်ဲ႕အရင္းရွင္ႏိုင္ငံ ႀကီးေတြရဲ႕ ကိုလို နီ နယ္ေတြ ျဖစ္ ကုန္ၾကပါတယ္။ ဒီကမၻာ့နယ္ခ်ဲ႕ စနစ္ ရဲ႕လိႈင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ လည္း ေရွာင္လႊဲ မရႏိုင္ ခဲ့ပါဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ၿဗိတိသွ်ရဲ႕ သုံးႀကိမ္တိုင္ စစ္ျပဳတာကို ခံခဲ့ရၿပီး ၁၈၈၅ မွာ ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီ ဘဝ ကို က်ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ၿဗိတိသွ်ေတြ ဟာ ၁၈၂၆ မွာ ပထမအႀကိမ္၊ ၁၈၅၂ မွာ ဒုတိယအႀကိမ္နဲ႔ ၁၈၈၅ မွာ တတိယနဲ႔ ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္စစ္ျပဳခဲ့ၿပီး ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးကို သိမ္းပိုက္ ကိုလိုနီ ျပဳ ခဲ့ၾက ပါတယ္။ ဒါဟာ ကမၻာ့အရင္းရွင္စနစ္ အထိန္း အကြပ္မဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမႈရဲ႕ အက်ဳိးဆက္ ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို အဂၤလိပ္ – ျမန္မာတတိယ စစ္ပြဲ ဆက္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကိုလိုနီျပဳမယ့္အေျခ အေနကို ကမၻာ ေက်ာ္ေတြးေခၚရွင္ ႀကီး ကားလ္မာ့က္စ္က ၁၈၅၂ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ဒုတိယစစ္ပြဲ ၿပီးဆုံး စဥ္ကတည္းက ေနာက္ခံအေျခ အေနအရပ္ရပ္ကို သုံးသပ္ၿပီး အဂၤလိပ္-ျမန္မာတတိယစစ္ပြဲဟာ ေရွာင္လြဲ မရႏိုင္ ေတာ့ဘူး လို႔ ေဟာ ကိန္း ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။
ဒီသုံးသပ္ခ်က္ကို ကားလ္ မာ့ခ္စ္က ၁၈၅၃ ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္ေန႔မွာ ေရးသားခဲ့ၿပီး ၁၈၅၃ ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္ေန႔ ထုတ္ New York Daily Tribune မွာ ပထမ အႀကိမ္အျဖစ္ ပုံႏွိပ္ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ာမန္ေတြးေခၚရွင္ ကားလ္မာ့ခ္စ္ ဟာ ၁၈၁၈ ေမလ ၅ ရက္ေန႔မွာ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ တရိယာ (Trie) မွာ ေမြး ဖြားခဲ့ၿပီး အဲဒီမွာပဲ ေက်ာင္းတက္ခဲ့ပါ တယ္။ ေနာက္ ဘြန္းတကၠသိုလ္နဲ႔ ဘာလင္တကၠသိုလ္တို႔ကို တက္ခဲ့ၿပီး ဘာလင္ တကၠသိုလ္က ပါရဂူဘြဲ႕ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ၁၈၄၂ မွာ Rheini-sehe Zeiturg သတင္းစဥ္ရဲ႕ အယ္ ဒီတာခ်ဳပ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၿပီး ၁၈၄၃ မွာ အဲဒီစာေစာင္ဟာ အပိတ္ ခံရပါတယ္။ အဲဒီႏွစ္မွာပဲ အိန္ဂ်ယ္နဲ႔ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး ပါရီကို ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ပါ တယ္။ အဲဒီေနာက္ ဘရပ္ဆဲလ္ မွာ ေနထိုင္ခဲ့ၿပီး ဘရပ္ဆဲလ္ မွာပဲ မာက္စ္ ဝါဒရဲ႕ အေျခခံအက်ဆုံးေတြ ျဖစ္ၾက တဲ့ The Germen Ideology နဲ႔ Theses on Feuerbach တို႔ကို သူတုိ႔ႏွစ္ဦး ေရးသားခဲ့ၾကတယ္။ ၁၈၄၈ မွာ ဥေရာပတစ္ခြင္ ျဖစ္ပြား ခဲ့တဲ့ ေတာ္လွန္ေရးေတြကို ေလ့လာ ႐ုံတင္မက ပါဝင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ အစိုးရက ႏွင္ထုတ္ခဲ့ၿပီး ဂ်ာမန္ကို ျပန္ေရာက္ ခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ာမနီေတာ္လွန္ေရးမွာ လည္း ပါဝင္ခဲ့လို႔ ၁၈၄၉ မွာ ျပည္ ႏွင္ဒဏ္ ေပးခံခဲ့ရ ျပန္ ပါတယ္။ ၁၈၄၉ မွာ ပါရီ၊ အဲဒီေနာက္ လန္ဒန္မွာ ေနထိုင္ခဲ့ပါတယ္။ မာ့ခ္စ္ဟာ ၁၈၈၅ မွာ လန္ဒန္မွာပဲ ကြယ္လြန္ခဲ့ပါ တယ္။ မာ့ခ္စ္ဟာ လန္ဒန္မွာ ရွိေန စဥ္ New York Daily Tribune မွာ ေဆာင္းပါးေတြ ေရးသားခဲ့ရာမွာWar in Burma – The Russian Question Curious Diplomatic Correspondence လည္း ပါဝင္ ပါတယ္။ အဲဒီေဆာင္းပါးဟာ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ဒုတိယစစ္ပြဲအၿပီး မေကြးမင္းႀကီး ဦးေဆာင္တဲ့ သံ အဖြဲ႕က စစ္ေျပ ၿငိမ္းစာခ်ဳပ္ကို လက္မခံဘဲ ျပန္သြားတဲ့သတင္း ေရာက္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ေရးသားခဲ့ တာပါ။ မာ့ခ္စ္ ဒီေဆာင္းပါးေရးတဲ့ ေန႔စြဲက ၁၈၅၃ ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္ေန႔ ျဖစ္ၿပီး ဇူလိုင္ ၃ဝ ေန႔ထုတ္ New York Daily Tribune မွာ ပထမ အႀကိမ္ ပုံႏွိပ္ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ အခု အဲဒီ ေဆာင္းပါးထဲက ျမန္မာႏိုင္ငံ နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အပိုင္းကို ထုတ္ႏုတ္ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။ ရွားရွားပါးပါး ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္လည္း ျဖစ္တာ ေၾကာင့္ပါ။
x x x
အိႏၵိယကေန ကုန္းလမ္းက ေနာက္ဆုံးဝင္လာတဲ့စာအရ ဗမာ သံအဖြဲ႕ဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဂါ့ဒ္ဝင္ အဆိုျပဳထားတဲ့ စစ္ေျပၿငိမ္းေရး စာခ်ဳပ္ကို လက္မခံဘဲ ျငင္းပယ္ခဲ့ တယ္လုိ႔ သိခဲ့ရပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီးဟာ သူတို႔ကို ျပန္လည္သုံးသပ္ ဖို႔ ၂၄ နာရီေက်ာ္ၾကာ အခ်ိန္ေပးခဲ့ ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဗမာေတြက ၁ဝ နာရီအတြင္းမွာပဲ ထြက္ခြာသြားခဲ့ပါ တယ္။ ရွည္လ်ားလွတဲ့ ဗမာျပည္ စစ္ပြဲႀကီးရဲ႕ တတိယပိုင္းဟာ ေရွာင္ လႊဲမရေတာ့တဲ့ပုံပါပဲ။ အေရွ႕ဘက္မွာ ၿဗိတိသွ်ရဲ႕ စစ္လိုလားတဲ့ စူးစမ္းရွာေဖြေရးအဖြဲ႕ ဝင္ေတြထဲက ဘယ္သူမွ ဗမာျပည္ ကို တိုက္ခိုက္တာေလာက္ အေၾကာင္းျပခ်က္ သိပ္မခိုင္လုံတဲ့ အေျခခံေတြအေပၚမွာ တစ္ႀကိမ္ တစ္ခါမွ တာဝန္မယူခဲ့ဖူးပါဘူး။ အဲဒီ ဘက္ျခမ္းကေန က်ဴးေက်ာ္မယ့္ အႏၲရာယ္ဆိုတာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ မရွိပါ ဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အဲဒီ ေနရာဟာ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ဘဂၤလားနယ္ျဖစ္ၿပီး ေတာင္စဥ္ ေတာင္တန္းေတြက ဗမာျပည္ နဲ႔ ပိုင္းျခား ထားလို႔ ေျခလ်င္တပ္ေတြ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိလို႔ ပါပဲ။ ဗမာျပည္နဲ႔ စစ္ဆင္ဖို႔ဆိုရင္ အိႏၵိယအစိုးရဟာ ပင္လယ္ကို မလြဲမေသြ ျဖတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဗမာ ေတြက ေရေၾကာင္းကေန က်ဴး ေက်ာ္ရန္စမႈေတြအေၾကာင္း ေျပာရ တာ ရယ္စရာပါပဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ ကုမၸဏီ (အေရွ႕အိႏၵိယ ကုမၸဏီ)ရဲ႕ စစ္သေဘၤာေတြနဲ႔ သူတုိ႔ ရဲ႕ ကမ္းေျခသြားေလွငယ္ေတြကို ရင္ဆိုင္ေစတဲ့စိတ္ကူးဟာ လုံးဝမျဖစ္ ႏိုင္လို႔ပါပဲ။ ယန္းကီး ေတြ(အေမရိကန္ ေတြ)မွာ ပဲခူးကိုအသုံးခ်ဖို႔ သိမ္းယူ လိုစိတ္ေတြ အျပင္းအထန္ရွိေနခဲ့ တယ္ဆိုတဲ့ ေျပာဆိုမႈဟာ တကယ့္ အေျခအေန မွန္ေတြ အေပၚ အေျချပဳ မထားပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဆင္းရဲခ်ဳိ႕တဲ့ ေနတဲ့ မွဴးမတ္အႏႊယ္(အထက္တန္း လႊာ)အတြက္ အလုပ္အကိုင္လိုခ်င္ မႈ၊ ရာထူး အဆင့္ အတန္းလိုအပ္မႈ ကလြဲလို႔ တျခားအေၾကာင္းအခ်က္ မရွိေတာ့ပါဘူး။ အဂၤလိပ္စာေရး ဆရာတစ္ဦး ေျပာသလို သမား ႐ိုးက်အရည္အခ်င္းရွိ အလုပ္ ေပးတဲ့ ေဂဟာ၊ ဒါမွမဟုတ္ အေရွ႕က Hampton Court မ်ဳိးပါပဲ။ Hampton Court ဟာ လန္ဒန္ အနီး သိမ္းျမစ္ကမ္းနဖူးမွာရွိတဲ့ နန္းေတာ္ တစ္ခုပါပဲ။ ၁၆ ရာစုကေန ၁၈ ရာစုအထိ အဂၤလိပ္ဘုရင္ေတြ ေနထိုင္ခဲ့တဲ့ေနရာပါပဲ။ မာ့ခ္စ္တို႔ ေခတ္ ေရာက္ေတာ့ အၿငိမ္းစား ေတာ္ဝင္ မ်ဳိးႏြယ္တို႔ ေနထိုင္ရာ ေနရာျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ပထမ ဗမာ ျပည္စစ္ပြဲ(၁၈၂၄-၂၆)ဟာ ေလထဲ တိုက္အိမ္ေဆာက္ေနတဲ့ ေလာ့ဒ္ အမ္းဟာ့စ္တ္ ရဲ႕ အစိုးရ လက္ ထက္ မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တာပါ။ ဒီစစ္ပြဲဟာ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ပဲ ၾကာခဲ့ေပမယ့္ အိႏၵိယေၾကြးၿမီေတြထဲ ေပါင္ ၁၃ သန္း ထပ္တိုးသြား ေစခဲ့ပါတယ္။ စင္ကာပူ၊ ပီနန္နဲ႔ မလကၠာတို႔မွာ အေျခခ်ေနထိုင္မႈေတြက ို ဆက္ထိန္း ထားတာဟာ (တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြကို ေပးတဲ့လစာမပါဘဲ) ႏွစ္စဥ္ အသုံး စရိတ္ ဝင္ေငြပမာဏထက္ ေပါင္ တစ္သိန္းအထိ ေက်ာ္လြန္ေနေစပါ တယ္။ ၁၈၂၆ ခုႏွစ္က ဗမာေတြ ဆီက သိမ္းယူခဲ့တဲ့နယ္ေျမေတြဟာ အမ်ားႀကီး ကုန္က်ပါတယ္။ ပဲခူး နယ္ေျမဟာ ပိုမိုပ်က္စီးေနဆဲရွိပါ တယ္။ အခုေတာ့ ဒါဟာ အဂၤလန္ က ဥေရာပမွာ အလိုအပ္ဆုံးစစ္ပြဲကို (အခု ႐ုရွကို ရင္ဆုိင္ေန သလို) လက္ တြန္႔ေနၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ အဂၤလန္ဟာ တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ အာရွမွာ အဆင္အျခင္အမဲ့ဆုံးစစ္ပြဲ ေတြထဲ ဘာေၾကာင့္ လွိမ့္ဝင္ေန သလဲဆိုတဲ့ အေၾကာင္းပါပဲ။ တိုင္း ျပည္ရဲ႕ေၾကြးၿမီဟာ အဂၤလန္ကို ဥေရာပမွာ စိုးရိမ္တုန္လႈပ္လာေစခဲ့ ပါတယ္။ အာရွမွာ ဆင္ႏႊဲေနတဲ့ စစ္ပြဲေတြရဲ႕ ကုန္က်စရိတ္ကို ဟိႏၵဴ ေတြနဲ႔ ပခုံးေတြေပၚ တင္ေပးထား ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ထပ္ ဗမာ စစ္ပြဲရဲ႕ကုန္က်စရိတ္ေတြ ေပါင္း ထည့္ ထားၿပီး ဘဂၤလားရဲ႕ ဘိန္းႏွစ္ စဥ္ဝင္ေငြေတြ အခု ေပ်ာက္ကြယ္ လုနီးပါးျဖစ္မႈကေန ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္တာက အဲဒီအသုံးစရိတ္ ေတြဟာ အိႏၵိယဘ႑ာေရးထဲ အက်ပ္အတည္းလိုမ်ဳိးကို ျဖစ္ေပၚ ေစမွာျဖစ္ၿပီး အဂၤလန္က ပါလီမန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားေတြရဲ႕ ေဟာေျပာ ခ်က္ေတြ၊ စာတမ္းေတြ အားလုံးထက္ အိႏၵိယအင္ပါယာႀကီး ရဲ႕ လုံးဝေျပာင္းလဲမႈကို ျဖစ္ေပၚေစ လိမ့္မယ္ဆိုတာပါပဲ။
ဘုန္းသက္ပိုင္

14 June, 2010

မ်က္ဝန္းမ်ားႏွင့္ နားလည္မိျခင္း

(မဇ်ြိမ သတင္းဌာနမွ ေဖာ္ျပသည္။)

“မ်က္ဝန္းမ်ားနဲ႔ေျပာပါ
ဒါ အလွဆံုးစကားထက္
ပိုၿပီးလွေနမယ္
ဒီမ်က္ဝန္းမ်ားနဲ႔ နားလည္ ….”
(ထူးအိမ္သင္၏ ‘စကာလံုးမရွိတဲ့ ေကာင္းကင္’ ေတးစီးရီးမွ သီခ်င္း)

(က)
တပါးသူမ်ားကဲ့သို႔ပင္ က်ေနာ့္တြင္လည္း မ်က္ဝန္းတစံုရွိ၏။ မ်က္ဝန္းက နက္နက္ေမွာင္ေမွာင္၊ သူငယ္အိမ္ က်ဥ္းျခင္း၊ က်ယ္ျခင္း၊ ေစြျခင္း၊ ေစာင္းျခင္း၊ မရွိသည့္အတြက္ က်ေနာ့္ မ်က္ဝန္းတစံုက သာမန္အားျဖင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ မ်က္လံုးမ်ားဟု ဆိုရမည္။

က်ေနာ့္ မ်က္ဝန္းတစံုျဖင့္ တပါးသူတုိ႔၏ မ်က္ဝန္းမ်ားအား ၾကည့္မိ၏။ ဤတြင္ က်ေနာ္သည္ တပါးသူတုိ႔၏ မ်က္လံုးမ်ားအား က်ေနာ့္ မ်က္လံုးမ်ားျဖင့္ ျမင္ရ၏၊ ေတြ႔ရ၏။

က်ေနာ္ ပထမဦးစြာ ၾကည့္မိ၍ ျမင္ေတြ႔ရသည့္ မ်က္ဝန္းတစံုက က်ေနာ့္မိခင္၏ မ်က္လုံးမ်ားျဖစ္မည္။ မိခင္၏ ရင္ခြင္အတြင္း ႏုိ႔ခ်ဳိစို႔ေသာက္ရင္း က်ေနာ္သည္ မိခင္၏ မ်က္ဝန္းတစံုအား ေငးေမာ၍ မမွိတ္မသုန္ႏွင့္ ၾကည့္ေနမိခဲ့မည္။ မိခင္သည္လည္း သားငယ္အား ရင္ခြင္တြင္ ေထြးေပြ႔၍ ႏို႔ခ်ဳိတုိက္ေကၽြးရင္း သားငယ္အားငုံ႔၍ တ႐ႈိက္မက္မက္ ၾကည့္ေနမည္ပင္။

မိခင္၏ မ်က္ဝန္းက က်ေနာ့္ မ်က္ဝန္းကဲ့သို႔ပင္ နက္နက္ေမွာင္ေမွာင္၊ ၾကည္လင္ရႊန္းလဲ့သည့္ မိခင္၏ မ်က္ဝန္းတစံုအတြင္း၌ ေႏြးေထြးမႈ အၾကင္နာတရားႏွင့္ အနႏၲေမတၱာတို႔အား က်ေနာ္ ျမင္ရ၏။ က်ေနာ္ ျမင္ေနရသည့္ မိခင္၏ မ်က္ဝန္းတစံုက က်ေနာ့္အတြက္မူ တုႏႈိင္း၍ မရႏုိင္သည့္ မ်က္ဝန္း၊ ၿပီးလွ်င္ က်ေနာ့္အတြက္ အလိုအပ္ဆံုးေသာ မ်က္လံုးမ်ားဟု ဆိုရမည့္ အေမ့မ်က္ဝန္း။

(ခ)
က်ေနာ္ စတုတၳတန္းႏွစ္တြင္ မ်က္ဝန္းႏွစ္စံုအား ထပ္မံ၍ ေတြ႔ရွိမိ၏။ က်ေနာ္ ပညာသင္ၾကားေနခဲ့သည့္ အေျခခံပညာ မူလတန္းေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာၾကီးႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမၾကီးတုိ႔၏ မ်က္ဝန္းမ်ားျဖစ္၏။

ဦးေရႊေသာင္းက ဤမူလတန္းေက်ာင္းေလးတြင္ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးအျဖစ္ အမႈထမ္းခဲ့သည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္သည္။ က်ေနာ္ သူငယ္တန္းေလး၊ သူငယ္တန္းၾကီးမွ စတုတၳတန္းေရာက္သည္အထိ ဆရာၾကီးဦးေရႊေသာင္းသည္ က်ေနာ္တုိ႔ေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး။ က်ေနာ့္အကိုမ်ား၊ အမမ်ား လက္ထပ္တြင္လည္း ဆရာၾကီးသည္ပင္ ဤေက်ာင္းေလးတြင္ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးပင္ ျဖစ္ခဲ့၏။ အေနအထုိင္ ႐ိုးကုတ္၍ အလုပ္တာဝန္အား ေလးစားၿပီး စည္းစနစ္တြင္ တိက်သည့္ ဆရာၾကီးကို၊ တပည့္သစ္မ်ားက ခ်စ္ေၾကာက္၍ တပည့္ေဟာင္းမ်ားက ႐ိုေသၿပီး ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားက ေလးစားျခင္းခံရသည့္  အနႏၲဂုိဏ္းဝင္ ဆရာတဦးအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရ၏။

ပထမအစမ္းစာေမးပြဲမ်ား ေျဖဆိုရန္ျပင္ဆင္ေနသည့္ ကာလအတြင္းမွာပင္ ဆရာၾကီး၏ ေျပာင္းေရႊ႔မိန္႔က်သည္ ဟူသည့္ သတင္းအား ႐ုတ္ခ်ည္းၾကားရ၏။ ဆရာၾကီး ေျပာင္းေရႊ႔ရမည့္ေဒသက ‘အမဲေရာင္နယ္ေျမ’ ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ ၿမိဳ႕ေလး၏ အေရွ႕ေတာင္ဘက္တြင္ ရွိသည့္ ေတာင္တန္းၾကီးမ်ားေပၚက ေတာင္ေပၚ ကရင္ရြာငယ္ေလးတရြာဆီသို႔။

ေျပာင္းေရ႔ႊ႔မည့္ ဆရာဦးေရႊေသာင္း၏ ႏႈတ္ဆက္ပြဲအား က်ေနာ္တုိ႔ ေက်ာင္းေလးတြင္ ျပဳလုပ္ၾက၏။ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားအားလံုးက ဆရာၾကီးအား လက္အုပ္ခ်ီ၍ ရွိခိုးၾက၏။ ဆရာဦးေရႊေသာင္းက က်ေနာ္တို႔ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဆံုးမစကားဆုိ၏၊ ၾသဝါဒစကားေျပာ၏။ ဆရာၾကီး၏ အသံက တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္၊ ၿငိမ့္ၿငိမ့္ေအးေအး။ က်ေနာ္ လက္အုပ္ခ်ီထားရင္းမွ ဆရာၾကီး၏ မ်က္ဝန္းတစံုအား ၾကည့္မိ၏။ ဆရာၾကီး၏ မ်က္ဝန္းက ရႊန္းရႊန္းလဲ့လဲ့၊ ၾကည္ၾကည္လင္လင္။ ၾကည္လင္ရႊန္းလဲ့ေသာ မ်က္ဝန္းအတြင္း ရီေဝမႈက စြတ္၍ေန၏။ ႏႈတ္မွ ဖြင့္ဟမိန္႔ဆိုျခင္း မရွိသည့္ စကားမ်ားအား ဆရာၾကီး၏ မ်က္ဝန္းအတြင္း၌ က်ေနာ္ျမင္မိ၏။ ၿပီးလွ်င္ က်ေနာ္ျမင္ေနမိသည့္ ဆရာၾကီး၏ မ်က္ဝန္းမ်ားက က်ေနာ့္မိခင္၏ မ်က္ဝန္းအစံုကဲ့သို႔ပင္။

(ခး ၁)
ဆရာဦးေရႊေသာင္း ေျပာင္းေရႊ႔သြားၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ က်ေနာ္တို႔၏ မူလတန္းေက်ာင္းေလးသို႔ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမၾကီး တဦးေရာက္လာ၏၊ ဆရာမ ေဒၚခင္ဖုန္းၫႊန္႔။

ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမၾကီးအသစ္ ေဒၚခင္ဖုန္းၫႊန္႔က က်ေနာ္တို႔ၿမိဳ႕ေလး၏ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ ပါတီယူနစ္ အတြင္းေရးမႉး၏ ဇနီးျဖစ္သည္။ ၿပီးလွ်င္ ဆရာမ ေဒၚခင္ဖုန္းၫႊန္႔၏ ဖခင္သည္လည္း တေခတ္တခါက က်ေနာ္တို႔ ၿမိဳ႕ေလး၏ ပ်ဴေစာထီးတပ္မ်ား၏ တပ္မင္း ဗိုလ္မႉးေဖၫႊန္႔ ျဖစ္သည္။ ပ်ဴေစာထီးတို႔၏ လက္ေဇာင္းထက္မႈေၾကာင့္ ဗိုလ္မႉးေဖညႊန္႔ ဟူသည့္ အမည္က ခန္႔ျငားခဲ့၏။

‘ဒီေနရာေပါ့ ေသနတ္ထိၿပီး ဗိုလ္ေဖၫႊန္႔ က်သြားတာ’ ဟူ၍ ဗိုလ္မႉးေဖၫႊန္႔၏ ‘ဗ်ဴးပက္’အား သိမီလိုက္သည့္ သူမ်ားထံမွ သက္ၾကီးစကား ၾကားနာရ၏။ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမၾကီးအသစ္ ေဒၚခင္ဖုန္းၫႊန္႔က ေက်ာင္းသို႔လာရာ၌ ခင္ပြန္းသည္၏ အေဆာင္အေယာင္ အာဏာစက္၊ ဖခင္ျဖစ္သူ၏ ရာဇမာန္တို႔အား ပခံုးထက္၌ ၿခံဳ၍ လာတတ္၏။

က်ေနာ္တို႔က ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းေရွ႕ရွိ ကြက္လပ္ငယ္ေလး၌ ေဘာလံုးကစားၾက၏။ ကစားကြင္းက က်ဥ္း၏။ တဖက္အနားသတ္က ေက်ာင္း၏ အေရွ႕စာမ်က္ႏွာ၊ ဤက်ဥ္းၾကပ္ေသာ ကစားကြင္းေလးမွာပင္ က်ေနာ္တို႔ ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ား၌ ‘W’ ေဘာလံုးငယ္ေလးႏွင့္ ဂိုးက်ဥ္းကန္ၾက၏။ ေဘာလံုးက တခါတရံ ေက်ာင္းနံရံကိုလည္း ထိ၏၊ တခါတရံတြင္လည္း ေက်ာင္း၏ ေခါင္မိုးထက္သို႔ ေရာက္၏။ ဤသို႔ ကစားခဲ့ၾကသည္မွာလည္း ၾကာၿပီ။ ‘W’ ေဘာလံုးငယ္ ထိမွန္မႈေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔၏ ေက်ာင္းငယ္ေလးသည္လည္း မည္သည့္ပ်က္စီးမႈမွ် မရွိခဲ့။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ပင္ ဤကြင္းေလး၌ ေက်ာင္းပိတ္ရက္တိုင္း က်ေနာ္တို႔ ေဘာလံုးကန္ၿမဲ။

ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမၾကီး ေဒၚခင္ဖုန္းၫႊန္႔သည္ က်ေနာ္တုိ႔ ေဘာလံုးကစားေနရာသို႔ ေရာက္လာၿပီး၊ ေဘာလံုးကစားေနသည္အား ရပ္ခိုင္း၏၊ ၿပီးလွ်င္ က်ေနာ္တို႔အားလံုးအား ရပ္ကြက္ေကာင္စီ႐ံုးသို႔ ေခၚသြားၿပီး၊ အေရးယူေပးပါရန္ ရပ္ကြက္ေကာင္စီ ဥကၠဠ အား တုိင္ၾကား၏။

ရပ္ကြက္ေကာင္စီ ဥကၠ႒က ‘ဆရာမၾကီးရယ္၊ ဆရာမၾကီးရဲ႕ တပည့္ေတြပဲ ဆရာမၾကီးပဲ ႐ိုက္ႏွက္ၿပီး ဆံုးမလိုက္လည္း ရပါတယ္’ ဟု အမႈ၏ အတိမ္အနက္အား ခ်င့္တြက္၍ ေဖ်ာင္းဖ်ရွာ၏၊ မရ။ က်ေနာ္တို႔၏ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမၾကီးက မရ။

“ေက်ာင္းခ်ိန္မွာသာ သူတုိ႔ဟာ က်မရဲ႕ တပည့္၊ ေက်ာင္းခ်ိန္ မဟုတ္ရင္ေတာ့ သူတုိ႔ဟာ က်မ တပည့္ေတြ မဟုတ္ဘူး၊ ရပ္ကြက္နဲ႔သာ ဆုိင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရပ္ကြက္ေကာင္စီက အေရးယူေပးပါ။ ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ဟာ ျပည္သူပိုင္ပစၥည္း ဖ်က္ဆီးဖို႔ ၾကံရြယ္တာျဖစ္တယ္”

က်ေနာ္တို႔၏ မူလတန္းေက်ာင္းအုပ္ဆရာမၾကီးသည္ မူလတန္းေက်ာင္းသား က်ေနာ္တို႔အား စြဲခ်က္မ်ားတင္ေန၏၊ အသံက မာ၏၊ အသံက စြာ၏။ ပ်ဴေစာထီးဗိုလ္၏ သမီး၊ ယူနစ္ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉး၏ ဇနီး ဟူသည့္ ေသြးတို႔က ဆရာမၾကီး၏ ခႏၶာအတြင္း ဆူပြက္ေနသည့္ဟန္ေၾကာင့္ ဆရာမၾကီးသည္ နတ္ဝင္သည္တဦးကဲ့သို႔။

က်ေနာ္က နတ္ဝင္သည္တဦးကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည့္ ဆရာမ ေဒၚခင္ဖုန္းၫႊန္႔၏ မ်က္ဝန္းတစံုအား ၾကည့္မိ၏။ မီးက်ည္ခဲအလား။ ေဒါသ၊ မာန္မာန၊ အတၱ တုိ႔က ဆရာမၾကီး၏ မ်က္ဝန္းအစံု၌ ပန္းစၾကာမွန္ေျပာင္း လွည့္သကဲ့သို႔ တလွည့္စီ၊ လွည့္ေျပာင္းလ်က္။

(ဂ)
၁၉၉၈ ခုႏွစ္၊ ပြင့္လင္းရာသီ၏ တေန႔။

ေရးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ‘လိပ္ပုတ္’ ရြာေလးသို႔ က်ေနာ္တုိ႔စစ္ေၾကာင္း ေရာက္ေန၏။ စစ္ေၾကာင္းက ဗုိလ္မႉးေစာဂ်ဳိးဇက္၏ KNLA တပ္ရင္း ၁၆ ၊ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္၊ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖဲြ႔၊ လူေဘာင္သစ္ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီႏွင့္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ) တုိ႔ စုဖဲြ႔ထားသည့္ ႏုိင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ စည္း႐ံုးေရး စစ္ေၾကာင္းျဖစ္သည္။ အင္အားက ၂ဝဝ ခန္႔ ရွိမည္။ ၆ဝ မီလီမီတာႏွင့္ ၈၂ မီလီမီတာ လက္နက္ၾကီးမ်ားလည္း ပါ၏။ ရည္ရြယ္ခ်က္က လိပ္ပုတ္ရြာေလးတြင္ လူထုစည္းေဝးပြဲ ျပဳလုပ္မည္။ လက္ရွိႏိုင္ငံေရး အေျခအေနအား ရွင္းျပမည္။ စစ္အုပ္စုႏွင့္ မပူးေပါင္း၊ မေဆာင္ရြက္ေရး (Non Co-operation) လႈပ္ရွားမႈအား လူထုအေနႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေဟာေျပာမည္။ ၿပီးလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးအံတုမႈတုိက္ပြဲ နည္းနာမ်ားအား လူထုအား ေဆြးေႏြးမည္။ တဖက္တြင္က စစ္ေၾကာင္းႏွင့္အတူ ပါလာသည့္ ‘နယ္လွည့္ေက်ာပိုးအိတ္ ေဆးအဖြဲ႔’ (Mobil Medical Back Pack Team) က လိပ္ပုတ္ရြာ၏ စာသင္ေက်ာင္းငယ္အတြင္း ယာယီေဆးခန္းဖြင့္၍ လူထုက်န္းမာေရးအား ျပဳစုကုသေစာင့္ေရွာက္ၾကမည္။

လိပ္ပုတ္ရြာ၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၄ မုိင္မွ် အကြာတြင္က ‘ေက်ာင္းရြာ’ရွိ၏။ ေက်ာင္းရြာတြင္ ရန္သူ၏ လႈပ္ရွားစစ္ေၾကာင္းတေၾကာင္းႏွင့္ စခန္းထုိင္တပ္ခြဲ တခြဲရွိ၏။

ေက်ာင္းရြာႏွင့္ ေရးက ေမာ္ေတာ္ကားလမ္း ေပါက္သည္ျဖစ္၍ ေရးရွိ တပ္ရင္းသည္ ေက်ာင္းရြာသို႔ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် စစ္ကူအင္အား ျဖည့္လာႏိုင္၏။ က်ေနာ္တုိ႔အဖြဲ႔ လိပ္ပုတ္သို႔ဝင္ျခင္းက စစ္ေရး၊ ရည္မွန္းခ်က္မပါ။ သို႔ေသာ္ ရန္သူႏွင့္ နီးကပ္လြန္းသည့္ ေဒသျဖစ္၍ တပ္အင္အားႏွင့္ တုိးဝင္လာၾကရ၏။ လူထုေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ လူထုအား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးႏုိင္ရန္ ကင္းတို၊ ကင္းရွည္ အထပ္ထပ္ကာရံ၍ လုပ္ေဆာင္ၾကရျခင္း ျဖစ္၏။

က်ေနာ္တို႔ လိပ္ပုတ္တြင္ ေရာက္ေနသည့္သတင္းအား ေက်ာင္းရြာမွလည္း ရမည္၊ ‘ေရး’ မွလည္း သိမည္ပင္ ေရးမွ စစ္ကူအခ်ဳိ႕ ေက်ာင္းရြာသို႔ ေရာက္လာ၏။

လိပ္ပုတ္ရြာ၏ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းအတြင္း လူထုစည္းေဝးပြဲအား ျပဳလုပ္၏။ နဝတ ၏ ပညာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားလည္း တက္ေရာက္ၾက၏။ ေဆြးေႏြးပြဲက အားရေက်နပ္စြာႏွင့္ပင္ ၿပီးဆံုးခဲ့၏။ ေက်ာင္းရြာရွိ စစ္ေၾကာင္းက ေရးမွ စစ္ကူလာသည့္ တပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ေက်ာင္းရြာမွ ထြက္ရန္ ျပင္ေနသည့္သတင္းအား က်ေနာ္တို႔ ရ၏။ ရန္သူ၏ ဦးတည္ရာက က်ေနာ္တုိ႔ရွိရာ လိပ္ပုတ္ရြာသို႔။

စစ္ေၾကာင္းမႉးက လိပ္ပုတ္မွ ျပန္လည္ဆုတ္ခြာရန္ အမိန္႔ေပး၏။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးေနသည့္ ‘နယ္လွည့္ေက်ာပိုးအိတ္ေဆးအဖြဲ႔’ (Mobil Medical Back Pack Team) ကိုလည္း ကုသမႈ႔မ်ားအား လက္စသတ္၍ သိမ္းဆည္းရန္ ညႊန္ၾကား၏။ ဤတြင္ လိပ္ပုတ္ရြာ စာသင္ေက်ာင္းအတြင္း က်န္းမာေရး ကုသမႈေပးေနသည့္ (Mobil Medical Back Pack Team) မွ အေရးၾကီးလူနာတဦးအား ကုသမႈ ေပးေနရသည္ျဖစ္၍ အခ်ိန္ ၃ နာရီခန္႔ ေပးပါရန္ တင္ျပလာ၏၊ ခက္ၿပီ။

ေက်ာင္းရြာက ရန္သူသည္ တနာရီအတြင္း လိပ္ပုတ္သို႔ ေရာက္လာႏုိင္၏။ ရန္သူက မုိက္မိုက္ကန္းကန္း တိုးဝင္လာပါက လိပ္ပုတ္ရြာအတြင္း၌ပင္ တုိက္ပြဲျဖစ္ႏုိင္မည္။

က်ေနာ္တို႔ လူနာအေျခအေနအား သိရန္ စာသင္ေက်ာင္းေလးဆီသို႔ ထြက္လာခဲ့ၾက၏။ စာသင္ခံုတန္းရွည္မ်ားအား ဆက္ထားသည့္ ယာယီကုတင္ေပၚ၌ အသက္ ၁၂ ႏွစ္ခန္႔ရွိမည့္ ကေလးမေလးသည္ ေမ့ေျမာ၍ေန၏။ လူနာ၏ လက္ႏွစ္ဖက္မွ ေဆးရည္ ၂ ပုလင္းအား အစက္ခ်၍ သြင္းေပးထား၏။ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းက မမွန္။ ခက္ခက္ခဲခဲ အသက္႐ႉ ေနရသည့္အတြက္ လူနာ၏ ရင္ဘတ္ေလးသည္ နိမ့္ခ်ည္၊ ျမင့္ခ်ည္ႏွင့္၊ ကေလးမေလး၏ အေျခအေနက ၅ဝ ၊ ၅ဝ ၊ အေျခအေန။ အရာအားလုံးသည္ ၿငိမ္သက္၍ေန၏၊ ေဆးမႉးမ်ားက သူတုိ႔၏ ျပဳစုကုသမႈအား တိတ္ဆိတ္စြာႏွင့္ပင္ ေဆာင္ရြက္၍ေနၾကသည္။

လူနာ၏ ေဘး၌ ကေလးမေလ၏ မိခင္သည္ က်ဳံ႕က်ဳံ႕ေလးထုိင္ရင္း သမီး၏ နဖူးျပင္ေပၚသို႔ ေရဖတ္အုပ္ေပး၍ ေန၏။ ေရဖတ္အုပ္ေပးရင္း သူမသည္ ေမ့ေမ်ာေနသည့္ သမီးငယ္၏ မ်က္ႏွာေလးအား ၾကည့္၏၊ က်ေနာ္တုိ႔အား ၾကည့္၏။ ကုသမႈေပးေနသည့္ ေဆးမႉးေလး ၂ ဦးအား ၾကည့္၏။ ၿပီးလွ်င္ ေက်ာင္းရြာမွ စစ္ခ်ီလာမည့္ ရန္သူ႔စစ္ေၾကာင္းဆီသို႔ စိတ္ေရာက္သြားဟန္ တူသည္။ ေက်ာင္းဝင္း၏ အဝင္လမ္းဆီသို႔ ေတြ၍ၾကည့္ေနျပန္သည္။

က်ေနာ္က သူမ၏ မ်က္ဝန္းအစံုအား ၾကည့္မိ၏။ မ်က္ဝန္းအစံုက စိုစိုစြတ္စြတ္၊ အရည္လဲ့၍ေနသည္၊ ၿပိဳမည့္မိုးပမာ။ ပူပင္ေသာကသည္ လူနာရွင္မိခင္၏ မ်က္ဝန္းအစံု၌ အေရာင္းအေသြးစံုစြာႏွင့္ ဖ်က္ကနဲ၊ ဖ်က္ကနဲ ေျပာင္း၍ေန၏။

ေက်ာင္းရြာမွ စစ္ေၾကာင္းေရာက္လာၿပီး ရြာအတြြင္း တုိက္ပြဲျဖစ္မည္ကို ပူပန္သည့္ေသာက၊ သမီးေလးအား ကုသေပးေနသည့္ ေဆးမႉးေလးမ်ား သမီးငယ္ေလးအား ထားခဲ့ၿပီး ထြက္ခြာသြားမည္ကို စိုးရိမ္သည့္ ပူပင္ေသာက၊ ၿပီးလွ်င္ သမီးေလးအေပၚ ပူပင္သည့္ေသာက။

က်ေနာ္တုိ႔စစ္ေၾကာင္းမႉးႏွင့္ တုိင္ပင္ၿပီး ဆံုးျဖတ္လိုက္ၾက၏။ လူနာအား ထမ္းစင္ႏွင့္ထမ္း၍ စစ္ေၾကာင္းႏွင့္အတူ ေခၚသြားမည္။ ရြာအျပင္ စိတ္ခ်ရသည့္ ေနရာတြင္ စစ္ေၾကာင္းနားၿပီး လူနာအား ဆက္၍ကုသမႈေပးမည္။ က်ေနာ္တို႔၏ အစီအစဥ္အား လူနာရွင္၏ မိခင္အား ေျပာျပ၏။ လူနာရွင္မိခင္၏ မ်က္ဝန္းအတြင္းမွ လွ်ပ္လက္သကဲ့သို႔ ဖ်တ္ကနဲ ဝင္းလဲ့သြားသည္ကို က်ေနာ္ ျမင္လုိက္မိ၏။

(ဃ)

တပါးသူမ်ားကဲ့သို႔ပင္ က်ေနာ့္တြင္ မ်က္ဝန္းတစ္စံုရွိ၏။ အျမင္အာ႐ုံတြင္ သာမာန္အားျဖင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ မ်က္ဝန္းတစံု။ ဤမ်က္ဝန္းႏွင့္ က်ေနာ္သည္ တပါးသူတို႔၏ မ်က္ဝန္းမ်ားအား ရွာေဖြ၍ ၾကည့္႐ႈၿပီး စကားလုံးမရွိသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား အဓိပၸာယ္ေဖာ္ေနမိခဲ့၏၊ က်ေနာ္ ျမင္မိ၏၊ က်ေနာ္ ေတြ႔မိ၏၊ က်ေနာ္ နားလည္ခဲ့မိသည္ဟု ထင္ခဲ့၏။

ဤသို႔ပင္ က်ေနာ့္မ်က္ဝန္းအစံုႏွင့္ ဆံုေတြ႔ခဲ့ၾကရသည့္ မ်က္ဝန္းမ်ားသည္လည္း က်ေနာ့္မ်က္ဝန္းအတြင္းမွ စကားလံုးမရွိသည့္ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားအား အဓိပၸာယ္ေဖာ္ခဲ့ၾကေလးသနည္း က်ေနာ္ သိခ်င္ေနမိ၏။
 

26 May, 2010

ကဗ်ာဆရာ ေစာေ၀ လြတ္ၿပီ။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေ႐ႊကုိ အာဏာ႐ူးႀကီးဟု ခ်စ္သူမ်ားေန႔ကဗ်ာမွာ ေရးသားခဲ့ေသာ ကဗ်ာဆရာ ေစာေ၀ ရမည္းသင္းေထာင္မွ ယေန႔ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာၿပီ ျဖစ္လို႔ ရန္ကုန္မွ လာတဲ့ သတင္းမ်ားမွ သိရပါတယ္။
ကိုေစာေဝရဲ႕"ေဖေဖာ္၀ါရီ တစ္ဆယ့္ေလး" ကဗ်ာမွာ အစ စာလံုး မ်ားျဖင့္ “အာနာ႐ူးႀကီး မႉးႀကီး သန္းေရႊ” ဟူသည့္ ေရးသားထားၿပီး ကဗ်ာကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔ထုတ္ အခ်စ္ဂ်ာနယ္၌ ေရးသားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္က်ခံခဲ့ရသူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္ လြတ္ေတာ္ အမတ္ Jim Webb ျမန္မာျပည္ ထပ္မံသြားမည္..

ေတာင္ကိုရီးယား စစ္သေဘၤာကို ေျမာက္ကိုရီးယားက ေတာ္ပီဒိုနဲ့ ပစ္ခတ္မႈ ၊ ထိုင္းနိုင္ငံ ျပည္တြင္းေရး မတည္ၿငိမ္မႈနဲ႕ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္း အေျခအေနမွာ အေမရိကန္အေနနဲ႔ ၀င္ေရာက္ တာ၀န္ယူ ေျဖရွင္းေပးဖို႔ လိုေနၿပီဆိုတာကို ျပသေနတယ္လို႔ ဂ်င္၀ပ္ ကေျပာၾကားေၾကာင္း သတင္းမ်ားမွာ ေဖာ္ျပၾကပါတယ္။
ဂ်င္၀ပ္ဟာ ေမလ ၂၉-ရက္ေန႔မွ ဇြန္ ၆-ရက္ေန႔အထိ ေတာင္ ကိုရီးယား၊ ျမန္မာနဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔ကို သြားေရာက္မွာ ျဖစ္တယ္ လို႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

18 May, 2010

လည္ျပန္ေငးမွ ျပန္ျမင္ရသည္
က်ေနာ္ငယ္ငယ္တုန္းက စာသိပ္ဖတ္ခဲ့တယ္။ လူကစာသိပ္ဖတ္ေပမယ့္ ဂြ်တ္ဆတ္ဆတ္ ၊လက္ယဥ္ယဥ္၊ ေထာင့္သိပ္မက်ိဳးတဲ့ လူေပါ့။
တကယ္တန္းက်ေနာ့္မွာ သူငယ္ခ်င္းေတြ ဒုန ဲ့ေဒးရွိခဲ့ေပမယ့္ ရြယ္တူသူငယ္ခ်င္းေတြဟာ က်ေနာ့္အတြက္
စကားေျပာေဖာ္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ေကာင္ မ်ားမ်ား မရွိခဲ့ဘူး။

လက္ဖက္ရည္ဆိုင္တူတူထိုင္ေဖာ္ထိုင္ဖက္ျဖစ္တာပဲမ်ားတယ္။လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ထုိင္ေဖာ္ထိုင္ဖက္ဆိုတာကလည္း ဒီလိုပါ။
က်ေနာ္ဟာ ကိုယ့္လက္ဖက္ရည္ဖိုးကိုယ္ေပးနိုင္တဲ့ေကာင္မဟုတ္ခဲ့ဘူး။ လက္ဖက္ရည္ဖိုး မေပးနိုင္ေတာ့ ကိုယ့္ဟာန ဲ့ကိုယ္ဆို လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ဖက္မသြားဘူးေပါ့ဗ်ာ။
 
ဒါေပမယ့္ အားလံုးက တက္သစ္စ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ေတြခ်ည္ပဲကိုး။ ဖိုသတၱ၀ါတို ့ရဲ့ ဟိုမုန္းသိပ္ၾကြယ္၀တဲ့ကာလဆိုေတာ့ ၊ ျမိဳ႕ေပၚက ရွပ္ျပာ လူးစိန္ စပ္စလူးေလးေတြကလဲ
စက္ဘီးကေလးေတြကိုယ္စီနဲ႔ ညေန ညေန က်ဴရွင္ျဖဳတ္ခ်ိန္ဆို အိမ္တန္းမျပန္ပဲ ျမိဳ႕လည္မွာစက္ဘီးန ဲ့ တပါတ္ေလာက္ေတာ့လွည့္ျပီး ဟန္ေရးျပရမွ လူၾကည့္ခံရမွသူတို႔မွာ
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယံုၾကည္မွဳန ဲ႔ မာနေရခ်ိန္ေလးျမွင့္ရတာကိုး။ ခုေတာ့လဲ အဲဒီ စပ္စလူးေလးေတြ ထဲက အထက္တန္းပညာေရးမဆံုးခင္ေလးန ဲ့ လင္ေနာက္လိုက္ေျပးၾကသူေတြထဲက လဲ
ကေလးသံုးေလးေယာက္အေမေတြျဖစ္လို ့သူတို ့သားသမီးေတြေတာင္ တခ်ိဳ႕ေကာလိပ္တက္ေနၾကပါျပီ။

အဲသလို ျမိဳ႕ကေလးရဲ့ ကြမ္းေတာင္ကိုင္ပန္းေတာင္ကိုင္ေတြ ေႏြေခါင္ေခါင္လွည္းလမ္းေၾကာင္းဖုံထူထူေပၚမွာ အျဖဴေရာင္ ျခင္ေထာင္ဇာလို စကပ္ၾကီး၀တ္ ၊ ထိပ္ဦးက ခြ်န္ထက္ေနတဲ့
ေလဒီရွူးအျဖဴေရာင္ကိုစီးျပီး နွဳတ္ခမ္းနီ ပါးနီေတြအျပတ္ခ်ယ္သျပီး မိေခ်ာင္းတံဆိပ္စက္ဘီးတို ့ ပန္းကမၻာစက္ဘီးတုိ႔နဲ႔ ေျခကေလးခြင္ခြင္ျပီး ဟန္ေရးျပရင္း ျမိဳ႕ထဲ ထြက္ထြက္နင္းၾကတဲ့
အပ်ိဳေတြကလဲ အမ်ားၾကီးဗ် တခ်ိဳ႕ဆို ဂ်ပန္လိုနိုင္ငံမွာေတာင္ေရာက္ေနၾကျပီ။ လင္နဲ႔သားနဲ႔ျဖစ္ကုန္ၾကျပီေပါ့ဗ်ာ။

ျမိဳ႕မွာလြတ္လပ္ေရးေန႔ပြဲ အတြက္ စတိတ္ရွဳိးေတြ က စျပီးသီခ်င္းတိုက္ၾကျပီဆိုလဲ သူတို႔ေတြ က အကဲသားဗ်။ စင္ေပၚတက္ခ်င္ၾကတာကိုး။ က်ေနာ္တို႔ကလည္း တီး၀ိုင္းတစ္၀ိုင္းရွိတယ္။
က်ေနာ္ကေတာ့တခါမွမဆိုခဲ့ဖူးပါဘူး။ သီခ်င္းတပုဒ္ဆိုဖုိ ့ေငြနွစ္ရာ ထည့္၀င္ရတာကိုး။ ေငြနွစ္ရာဆိုတာက်ေနာ့္အတြက္က ဘယ္လိုမွအိပ္မက္မက္လို ့မျဖစ္နိုင္တဲ့ ပမာဏၾကီးျဖစ္ေနတယ္ေလ။
တဖက္ကလည္း က်ေနာ့္သူငယ္ခ်င္းေတြက က်ေနာ့္ကို လုိအပ္ျပန္တာကလည္းရွိတယ္။ ဒီေကာင္ေတြက ဂစ္တာကို ေသခ်ာ ဂီတသေကၤတနဲ႔မတီးတတ္ၾကျပန္ဘူး။
ဒီေတာ့က်ေနာ့္အလုပ္က သူတို႔နဲ႔ ဆိုမယ့္သီခ်င္းေတြကို ကက္ဆက္နဲ႔နားေထာင္ ၊ တပိုဒ္ျခင္းေပါ့ဗ်ာ ျပီးေတာ့ မွ တီးသြားတဲ့ လိဒ္ တို႔ ၊ ကီးဘုတ္၀င္သြားတာတို႔ ကို ျပန္ျပီး
စာရြက္ေပၚမွာ ၀မ္းတူးသရီး(ဒိုေရမီဖာစသျဖင့္)နုတ္စ္နဲ႔ ျပန္ေရးေပးရတဲ့အလုပ္ဗ်။
စတန္းဒတ္နိုေတးရွင္း ဂ်ီ ကလစ္ဖ္တို ့ဘာတို ့န ဲ့ဆို သူတို ့ဘယ္ဖတ္နုိင္မလဲေ၀လာေ၀းေပါ့ဗ်ာ ။
 အဲဒီလို က်ေနာ္က လုပ္ေပးေတာ့ သူငယ္ခ်င္းေတြကလဲ က်ေနာ့္ကို ဂီတမွဴးဆိုျပီး ခန့္တယ္ဗ်တခါမွစင္ေပၚတက္ ျပီး မိုက္ခြက္ မကိုင္လိုက္ဖူးတဲ့ဂီတမွဴးေပါ့ဗ်ာ။
  စင္ေပၚတက္ ျပီး ေဘာင္းဘီရွည္န ဲ ့ ဂစ္တာကို ကိုင္ေတာ့မယ္ဆိုကတည္းက ေလးရာထည့္ရေတာ့မွာဆိုေတာ့ ဘယ္တတ္နိုင္မတုန္းက်ေနာ့္အတြက္က။
သူငယ္ခ်င္းေတြကအ တီးေတာ့ေကာင္းသားဗ်၊ ကိုယ္ပိုင္လွ်ပ္စစ္ဂစ္တာေတြရွိၾကတာကိုး။က်ေနာ့္မွာက ၀တ္ဘို႔ေဘာင္းဘီရွည္ေတာင္မွ က်ေနာ့္အဘိုး ၀တ္ခဲ့တဲ့ ဘီအိုင္ေအေခတ္က စစ္ေရာင္သကၠလပ္
ေဘာင္းဘီၾကီးပဲရွိတာကိုး ။ ရွိဳးထုတ္ဖို ့ဆိုတာ အင္မတန္ဂြက်တဲ့ကိစၥဗ်။ တခါတေလမ်ား ျမိဳ႕လည္ဖက္ ကို လမ္းေလွ်ာက္ျပီးသြားတုန္း စီးေနတဲ့သားေရဖိနပ္က အၾကင္နာကင္းကင္း နဲ႔ လူကို ျပတ္ျပတ္စဲစဲလုပ္လာျပီဆိုရင္
ဖိနပ္ကေလးခါးထိုးျပီး အိမ္ဖက္ျပန္လာ၊ တူကေလးနဲ႔ ပလိုင္ယာကေလးနဲ႔ သံမွဳိေလးေတြနဲ႔ကိုယ့္ဟာကိုယ္ျပန္ ထုနွက္ ခ်ဳပ္ ျပင္ျပီးေတာ့ စီးရတာ။
 အဲသလို ဖိနပ္မ်ား ျပတ္သြားခ်ိန္မွာ ကံမ်ား မေကာင္းရင္ေတာ့ေစာေစာကလိုဟန္ေရးျပေနတဲ့ငနဲမေလးေတြစက္ဘီးျဖတ္နင္းလာတာန ဲ့ၾကံဳျပီဆိုလို ့ရွိရင္မ်ား ၊
ေဂၚသဇင္ေတြလွဳိင္လွဳိင္ပြင့္တတ္တဲ့ေဆာင္းတြင္းမနက္ၾကီးေတြမွာေတာင္ ေခြ်းက ပ်ံတာမ်ား ေပါင္ၾကားထိ စီးသြားမယ္ဗ်ိဳ႕။

ထားပါေတာ့ေလ ေစာေစာက လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ကို လက္ဖက္ရည္ဖိုးမေပးနုိင္ပဲေရာက္ေရာက္သြားရတဲ့အျဖစ္ကေတာ့ ဒီလိုဗ်။
ဟန္ေရးျပေနတဲ့စကပ္တဖားဖားေကာင္မေလးေတြကို ဂ်င္းေဘာင္းဘီတကားကားန ဲ့ က်ေနာ့္သူငယ္ခ်င္းမ်ားက ေမတၱာစာကမ္းခ်င္သကိုး။ ဒီေတာ့ က်ေနာ္ကသူတို႔ရဲ့ေမတၱာစာကို ပင္တိုင္ထိုင္ေရးေပးရတဲ့အလုပ္ကို
အလုိလိုရသြားေတာ့တာေပါ့ဗ်ာ။ အဲသလို ေဖာက္သည္ေတြသိပ္မ်ားလွေတာ့လဲ က်ေနာ္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ကို ကိုယ့္ေငြနဲ ့ကိုယ္မထိုင္နိုင္ေပမယ့္ ကပ္ေသာက္ရတယ္ဆိုတာမရွိလွပါဘူး ။

ဒါေပမယ့္အဲသလိုမဟုတ္တဲ့သူငယ္ခ်င္းတေယာက္ကေတာ့ အရင္းအခ်ာထဲကအရင္းအခ်ာေပ့ါဗ်ာ ၊ သူကေတာ့ အျမဲ တန္း အိမ္လာျပီး က်ေနာ့္ကို လက္ဖက္ရည္ဆိုင္သြားဖို ့ေခၚသလိုသူပဲ အိပ္စိုက္တိုက္တယ္ဗ်။
ဒီေကာင္က လူေတာ္လူေကာင္းဗ်။ စာလဲသိပ္ဖတ္တယ္။ ဒါေပမယ့္သူ႔မွာ နာခံတတ္တဲ့စိတ္ကပိုမ်ားတယ္ ။ က်ေနာ္န ဲ့ကြာသြားတာအဲဒီအခ်က္ပဲ ။
 ေၾကာက္ဖုိ ့ေကာင္းတဲ့တခ်က္ကေတာ့ ေလာကၾကီးကကိစၥအားလံုးကို စမ္းသပ္ခ်င္တဲ့စိတ္သူ႔မွာရွိတယ္။
က်ေနာ္ကေတာ့အဲသလိုမဟုတ္ဘူး။သိပ္မ်ားမ်ားစားစားကုိ လိုက္စိတ္မ၀င္စားဘူး ။ စာဖတ္တယ္ ။ တေယာက္ထဲ သိပ္ညဥ့္နက္ခ်ိန္ေတြမွာမွ အေမွာင္ထဲမွာဂစ္တာတီးတယ္။ အဲဒီလိုဂစ္တာတီးခ်ိန္ေတြမွာ ၀ါက်င့္က်င့္ လမ္းမီးတိုင္ေဘးကအုန္းလက္ကိုင္းေတြေလတိုက္တုိင္း ယိမး္ျပီး အရိပ္ေတြေမွာင္သြားလိုက္လင္းသြားလိုက္နဲ႔ ျမင္ကြင္း ၾကားထဲက ျဖိဳးျဖိးေဖ်ာက္ေဖ်ာက္ ၾကယ္ကေလးေတြကိုေမာ့ၾကည့္မိတိုင္း လူငယ္တေယာက္ရဲ့ ဘာမွန္းမသိတဲ့အနာဂါတ္ကို က်ေနာ့္လက္က်ေနာ့္ေျခ နဲ႔ဖန္တီးယူခ်င္စိတ္ကိုေတာင့္တခဲ့ဖူးတယ္။

ေက်ာင္းပိတ္ရက္ေတြမွာဆို က်ေနာ္ဟာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမွာရွိေနတတ္တယ္။ ဘာသာေရးသိပ္ကိုင္းရွိုင္းလြန္းခဲ့လို ့ေတာ့မဟုတ္ဘူး။
ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းဆိုတာ အင္မတန္မွ ဆီဦးေထာပတ္န ဲ့ ၀က္သားတံုးၾကီးေတြမ်ား အိစက္ညက္ေညာအဆီ၀င္းေနလုိ႔။
ၾကက္သား ဟင္းန႔ံမ်ားဆို ခုထိေတာင္ေတြးရင္ သြားေရ ယုိရတုန္း ဗ်။    အဲဒီေတာ့ ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားမွာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမွာ ေန႔လည္စာ ညစာ သြား၀ါးတယ္ သိမ္ထဲမွာ တေရးတေမာနွပ္တယ္။ ညေနဆို ျငိမ္းခ်မ္းေရးေစတီေလးေဘးကေရတြင္းၾကီးမွာေရခ်ိဳးတယ္။ အဲသလိုေရခ်ိဳးရင္းမ်ား ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း ၀န္းက်င္က ညီအမေတြကို လွမး္ လွမ္း ငန္းရတာလဲ အေမာပါပဲဗ်ာၾကိဳက္လို ့ခ်စ္လို ့မ်ားလားဆိုေတာ့လဲ ဟုတ္ေသးဘူးဗ်
ရိုးရိုးမ်က္စိအရသာ ခံယံုေလာက္ပါပဲေလ။

အဲဒီဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမွာက ပိတ္ရက္ေတြဆို မ်ားေသာအားျဖင့္တရား ပြဲေတြ အဘိဓမၼာေဆြးေႏြးပြဲေတြ ရွိတတ္တယ္ဗ်။
တေန႔ေတာ့ ဗိုက္ေခြးနမ္းေလာက္ေအာင္ မိ်ဳဆို႔ျပီး ဆရာေတာ္ စြန္ ့ထားတဲ့ မုန္ ့ဘိုးန ဲ့ကြမ္းယာေလးတစ္ရာ၀ယ္ျပီး ျငင္းခုန္ေဆြးေႏြးေနၾကတဲ့ က်ေနာ္တို႔ျမိဳ႔က လူ႔ဂြစာလို ့လူအမ်ားယူဆၾကတဲ့အဘိုးၾကီးေတြအုပ္ထဲ အသာေလး ကြမ္းျမဳ႔ံရင္းသြားထိုင္နားေထာင္ေနမိတယ္ဗ်။
အဲဒီမယ္ ျငင္းၾကခုန္ၾကေျပာၾကကိုးကားၾကနဲ႔ေပါ့ဗ်ာ ။ ေဂါတမဘုရားရွင္ရဲ့ တရားေတာ္ေတြပါ ။ သီဟိုဠ္ဆရာေတြက ဘုရားရွင္ရဲ့တရားေတြကိုေနာက္ပိုင္းမယ္ ဘယ္လို ဘယ္နည္းကြန္ ့တာ ျဖစ္တယ္ စသျဖင့္ေပါ့။ အဲသမွာ ေတာင္တြင္းက အဘိုးၾကီးတစ္ေယာက္ ေျပာခဲ့တဲ့ပံုျပင္ေလးကို ခုထိအမွတ္ရစရာေတြျဖစ္လာေစတဲ့အေၾကာင္းေတြက ရွိတုန္းမို႔ေျပာရဦးမယ္ဗ်။

ပံု၀တၱဳကေလးကေတာ့ဒီလို

တခါတုန္းက ေတာ္ေတာ့္ကိုေအးခ်မ္းသာယာတဲ့ေက်းရြာကေလးတစ္ရြာရွိသတဲ့ဗ်။ အဲဒီရြာကေလးဟာေခ်ာင္းနဖူးမွာ တည္ရွိျပီး ျမိဳ႔႕ကိုသြားမယ္လာမယ္ဆိုရင္ျဖင့္ ရြာသူရြာသားေတြဟာ အဲဒီေခ်ာင္းကူးတံတားကေလးကပဲကူးျပီးသြားလာၾကရသတဲ႔။
အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ကလည္းမိုးတြင္းျဖစ္ေနေတာ့ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္ေတြန ဲ့အလုပ္ေတြလဲမ်ားေနၾကတာေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီရြာမွာသိပ္ျပီးက်ပ္မျပည့္တဲ့ သူတေယာက္ရွိသတဲ့ ။ အဲဒီ တေယာက္ကို တရြာလံုးက အစကေတာ့ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ေပါ့ဗ်ာ။သူကလဲ ရြာထဲမွာေႏြဆို မီးကင္းေစာင့္တာတို ့ဘာတုိ ့ကို လုပ္ေပးတတ္တဲ့ကင္းသမားတစ္ေယာက္ေပါ့ ။

တေန႔သားမွာေတာ့ အဲဒီဆရာသမားဟာ ဘာမေျပာညာမေျပာနဲ႔ ထျပီးၾကမ္းေတာ့တာပဲဗ်ိဳ႕။  ရြာလည္ကျဖတ္လာတဲ့ ေက်ာင္းဆရာကို လက္သီးနဲ႔ထိုးလိုထိုး ၊
 ဆြမ္းခံထြက္လာတဲ့ကိုရင္ေတြကို ခဲနဲ ့ေပါက္လိုေပါက္ ၊ ရြာထဲ အပ်ိဳမေတြကို ညေနေခ်ာင္းကမ္းပါးေရခ်ိဳးဆိပ္မွာ မဖြယ္မရာေတြလုပ္ျပလိုလုပ္ျပနဲ႔ေပါ့ဗ်ာ။

ရြာသားေတြဟာ သည္းညည္းခံနိုင္စိတ္ေတာ့ကုန္သြားျပီဗ်ဒါေပမယ့္လဲအရူးန ဲ့ဖက္ျပီးရန္မျဖစ္ခ်င္ၾကဘူးေလ ။ အဲသလိုန ဲ့တေန ့မွာ အဲဒီအရူး ဟာ ကိုင္းခုတ္ဓါးၾကီးထမ္းျပီး ေခ်ာင္းကိုျဖတ္ေဆာက္ထားတဲ့တံတား ထိပ္မွာရပ္ေနသတဲ့ဗ်ာ။ ျပီးေတာ့ ၀ါးလံုးတစ္လံုးကို လဲ ကန္ ့လန္ ့လွဲခ်ထားရင္း နဲ႔ "သတၱိရွိတဲ့ေကာင္ျဖတ္ရဲ ျဖတ္ၾကည့္ကြာ ငါ့အေၾကာင္းသိသြားေစရမယ္"ေအာ္တယ္တဲ့့။
ျပီးေတာ့ အဲဒီေနရာက မေရြ ့တန္း ကုိ ေစာင့္ေနတာတဲ့ ။ အဲဒီ တံတားန ဲ့မနီးမေ၀းက ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမွာ ဆာရင္သြားစားတယ္ ျပီးရင္ျပန္လာတယ္ျပီးရင္ေတာ့ ထံုးစံအတိုင္း ကိုင္းခုတ္ဓါးၾကီးထမ္းျပီး
ေစာင့္ေနေတာ့တာပဲတဲ့ဗ်ိဳ႕။ အဲသလိုနဲ႔ ရြာက လူေတြမွာလဲ ျမိဳ႔ကိုမသြားရဲ ။ ဆန္ဆီေဆး၀ါး ငါးေျခာက္ငါးျခမ္းကေလးေတြ ျမိဳ႔တက္၀ယ္ဖို ့က ေတာ္ေတာ္အခက္အခဲျဖစ္ ဘယ္သူမွ လဲ အရူးရဲ့ဓါးန ဲ့လည္ျပတ္မွာမခံရဲေပါ့ဗ်ာ။

အက်ိဳးန ဲ့အေၾကာင္းန ဲ့သြားျပီး အရူးကိုေဖ်ာင္းဖ်ေတာ့လဲ အရူး ကဘာေျပာလဲဆိုေတာ့ "ေဟာဒီတရြာလံုးရဲ့လံုျခံဳေရးကိုအသက္န ဲ့လဲျပီး ငါက တာ၀န္ယူခဲ့တာကြ။ အဲဒီေက်းဇူးကိုမသိပဲ ငါ့ကို အာခံျပီး ေဟာဒီ ၀ါးလံုးကို ေက်ာ္ရဲတဲ့ေကာင္ေက်ာ္ၾကည့္ " လို ့ပဲျပန္ေျဖသတဲ့။အမွန္ေတာ့ေနစရာမရွိ လို ့ကင္းတဲ သြားအိပ္ေနတဲ့အရူးပါ။ အဲဒီမွာတင္ ရြာထဲ က တဆုိင္ထဲေသာ ကုန္စံုဆိုင္ကလဲ ေစ်းေတြတင္လာ၊ ဗိေႏၵာဆရာလဲ ျမိဳ႔တက္ေဆးမ၀ယ္နိုင္၊ ေက်ာင္းပိတ္တုန္းရြာျပန္လာတဲ႔ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြလဲေက်ာင္းျပန္မသြားနိုင္ေပါ့ ျဖစ္ေနပံုက ။

အဲသလိုန ဲ့ရက္နည္းနည္းၾကာလာေတာ့ ပန္းပဲထုေနတဲ႔ ခပ္ေပေပလူတစ္ေယာက္ဟာ သည္းမခံနိုင္ေတာ့ဘူး တဲ႔ ။
ဒါနဲ႔သူေတြးတယ္ ဒီေကာင္ ဘာေကာင္မို ့လဲေပါ့။ အရူး ကို လူေတြကလဲ ၀ိုင္းျပီး ေၾကာက္ေနၾကတယ္ေပါ့ ေတြးျပီးတခါထဲ ခါးေတာင္းကိုေျမွာင္ေအာင္က်ိဳက္လိုက္တာမွ
ငယ္ငယ္က ၀ဲေပါက္ခဲ့တဲ့အမာရြတ္ေတြေတာင္ တင္ပါးမွာအထင္းသားန ဲ့တဲ့ဗ်ား။

အဲဒါန ဲ့ ပန္းပဲသမားဟာ အရူးမ်က္နွာကိုေစ့ေစ့ၾကည့္ျပီး တကယ္လို ့မ်ား အရူးက ကိုင္းခုတ္ဓါးနဲ ့ပိုင္းလာရင္ေတာ့ ၀င္လံုးမယ္ေပါ့ေလ အဲသလိုေတြးျပီး သတိန ဲ့ အရူး ခ်ထားတဲ့၀ါးလံုးကို ေက်ာ္ျပီး သြားမယ္ေပါ့။ အဲဒီလို ပန္းပဲဆရာက အရူး တားထားတဲ့၀ါးလံုးကိုေက်ာ္ျပီးသြားေတာ့မယ္ဆိုတာကိုလဲတရြာလံုးကို ပန္းပဲဆရာက ေျပာခဲ့လိုက္ေတာ့ အကုန္ ၀ိုင္းလာျပီးခပ္လွမ္းလွမ္းက စပ္စုၾကတာေပါ့ဗ်ာ။တခ်ိဳ႕အရူး စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီဖြ ဲ့ဖို ့တရြာလံုးကိုတရားခ်ေနတဲ့သူေတြကလဲ  ပန္းပဲဆရာရဲ့အျပဳအမူကို အင္မတန္မွမိုက္မဲတဲ့ကိစၥေပါ့၊ ဘယ္က်မ္းဂန္အလာအရဆိုဘယ္လိုဘယ့္နွယ္ေပါ့ဗ်ာ သူတို့က
 ရြာရဲ့ ဘယ္သူမွခန္ ့မထားတဲ့က၀ိေတြကိုးဗ်။
အဲသမွာပန္းပဲဆရာဟာ စကားမ်ားမ်ားျပန္မေျပာပဲသူ ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္းအရူးဆီေရာက္ေအာင္သြားေတာ့တာေပါ့။ေခ်ာင္းကူးတံတားကိုေရာက္ေတာ့
ပန္းပဲဆရာဟာ ၀ါးလံုးကိုေက်ာ္ျပီး အရူးကို "ကဲ ေဟ့ေကာင္ ငါေက်ာ္လိုက္ျပီ ဘာျဖစ္လဲ ေျပာစမ္း"   လို ့နပမ္း၀င္လံုးဖို ့အသင့္အေနအထားန ဲ့ေမးလိုက္ခ်ိန္မွာ အရူးက "ေက်ာ္လိုက္ေတာ့လဲေရာက္သြားတာေပါ့ကြာ" လို႔ေျပာျပီး၀ါးလံုးကို ေကာက္ထမ္းရင္း ဆြမ္းက်န္ဟင္းက်န္ေတြ၀ါးဖို ့ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းဖက္လွည့္သြားပါေလေရာတဲ့ဗ်ာ။


ခုလဲ က်ေနာ္တို့ တုိင္းျပည္အေျခအေနက အရူးန ဲ့ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အရူး စိတ္မညစ္ေရး အရူး ဘံုေျမွာက္ေရးကို တိုးတိုးတမိ်ဳးက်ယ္က်ယ္တမိ်ဳးေတြ အလုပ္ေတြရွုပ္ေနၾကပံုေတြနဲ႔ ဆိုေတာ့ ကဲေလ..... မိတ္ေဆြလဲ မ်က္စိေညာင္းေလာက္ေရာေပါ့ ေနာက္တပါတ္ၾကံဳမွပဲက်ေနာ့္ဘ၀ျဖတ္သန္းမွဳအစုစုန ဲ့ေတြ ခဲ့ၾကံဳခဲ့ ၾကားနာ ခဲ့တာေလးေတြကိုဆက္ေရးပါဦးမယ္ဗ်ာ...။

ခင္မင္လွ်က္

ကိုေထြးညိဳ(တမာတန္း)

ေနာက္ဆံုးအနည္းဆံုး အာဖရိက

(၁)
ၿမိဳ႕ေပၚလမ္းမေတြမွာ အမွိုက္သိမ္းဖို႕ေမွာင္နဲ႔မဲမဲဲ  သူမအိပ္ရာထၿပီးေနာက္….
နွစ္ေဒၚလာထက္ နည္းတဲ့ေငြနဲ႔ အစားအေသာက္ဝယ္ဖို႔ သူမနွစ္နာရီေလာက္လမ္းေလွ်ာက္ ၿပီးေနာက္္…
 ပူျပင္းတဲ့ မြန္းတည့္ေနမွာ    သူမနွစ္နာရီေလာက္ ခ်က္ျပဳတ္ၿပီးေနာက္၊ ဖန္တာ လင္ဂနီဟာ သူ႔ မိသားစုအတြက္ တစ္ေန႔တာရဲ႕ တစ္နပ္ထဲေသာထမင္းပြဲကို ျဖည့္စည္းေပးခဲ့တယ္။   ဦးစြာ သူမဟာ သစ္ရြက္ ငါးေျခာက္နဲ႔ ျပာမႈန္႔တို႔ ခပ္ထားတဲ့ ေျပာင္းႏွစ္မုန္႔ျပားတစ္ဒယ္ကို ကေလးငယ္ ၁၁  ေယာက္အတြက္တည္တယ္။ကေလး ေတြကလက္ဗလာနဲ႔ ဖဲ့စားၾကတယ္။

ဒီေနာက္သူ႔ေယာက်ာ္းအတြက္ တစ္ဒယ္တည္တယ္။ ကေလးႀကီး တစ္ဒါဇင္အတြက္ နွစ္ဒယ္တည္တယ္။ လူတိုင္းအတြက္ၿပီးမွ ေနာက္္ဆံုးသူ႕အတြက္ တစ္ဒယ္တည္တယ္၊ သူမဟာ အၿမဲတမ္း ေနာက္ဆံုးမွစားတယ္။
အစားအေသာက္ေဈးေတြ နွစ္ဆနီးပါးတက္မလာခင္ လြန္ခဲ့တ့ဲနွစ္က  လင္ဂနီဟာ တစ္ေန႔သံုးနပ္ကို အသား ဆန္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္တို႔နဲ႔ စားနိုင္တယ္။ ယခုအခါမွာေတာ့  မုန္႔ျပါးသက္သက္  ပလုပ္ပေလာင္း နွစ္လုပ္စာနဲ႔   ေနာက္ေန႔အထိ   ခံေအာင္ေနၾကရတယ္။
နွုတ္ခမ္းသားနီေနတဲ့    မ်က္လံုးမ်ားကို   ပြတ္လိုက္ၿပီး  ေျမႀကီးေပၚက်ေနတဲ့ သစ္ရြက္ညြန္႔ တစ္ခက္ကို   ေကာက္ဝါးၿပီးေနာက္  လင္ဂနီဟာ   သူမရဲ႕ ေနာက္ဆံုး မုန္႔တစ္ဖဲ့ကို ကေလးေတြကို ေၾကြးလိုက္တယ္။

"ငါမဆာဘူး"လို႔ သူမကေျပာတယ္။
အေနာက္အာဖရိကရဲ႕ အလယ္မွာရွိတဲ့ ဘာကီနာဖာဆို  Burkina Faso   လို ဆင္းရဲတဲ့နိုင္ငံမွာ ထမင္းစားခ်ိန္ဟာ အမ်ိုးသမီးမ်ားကို  ပူပင္ေသာက     ေရာက္ေစတယ္။ သူတို႔ဟာ အစားအစာ ရွာရတယ္၊ ေရခပ္ရတယ္၊ ေဈးသြားရတယ္၊ ထမင္းခ်က္ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ စားခ်ိန္တန္တဲ့အခါ ေယာက္်ားနဲ႔ကေလးမ်ားက   အရင္စားၿပီးအမ်ိုးသမီးမ်ားက ေနာက္ဆံုးနဲ႔ အနည္းဆံုးပဲ စားတယ္။
ကုလသမဂၢ   ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာ  စီမံကိန္း (WFP)ရဲ႕         ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ယမန္နွစ္က အစားအစားနဲ႔ ေလာင္စာေဈးေတြ ျမင့္တက္လာမႈက အာဖရိက အာရွနဲ႔ လက္တင္အေမရိက တစ္ဝွမ္း မွာရွိတဲ့ လူဦးေရ သန္း ၁၃၀-ေက်ာ္ကို ဆင္းရဲတြင္း နက္သထက္နက္ေစခဲ့တယ္။    ဒါေပမဲ့ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေယာက္်ားမ်ားနဲ႔ ကေလးမ်ားဟာ ငတ္မြတ္ေနတာ မွန္ေသာ္လည္း အမ်ိုးသမီးမ်ားဟာ အငတ္ဆံုးနဲ႔ အေရအထူဆံုးျဖစ္တယ္။

"ဒါဟာယဥ္ေက်းမႈျဖစ္ေနတယ္၊ကေလးေတြ ဆာေလာင္လာၿပီ ဆိုရင္သူတို႔ဟာ အေမေတြဆီ သြားၾကတယ္၊ အေဖေတြဆီ မသြားဘူး  ။  ေနာက္ၿပီး အစားအစာ နည္းနည္းပဲရွိေတာ့ရင္၊   အမ်ိုးသမီးေတြဟာ  အနည္းဆံုးစားသူေတြဘဲျဖစ္တယ္"လို႔
အေထာက္အကူေပးေရး ဝန္ထမ္းေတြက ေျပာတယ္။

ေလာေလာလတ္လတ္ ေလ့လာမႈေတြအရ"ဘာကီနာဖာဆို"ရွိ  လူအမ်ားအျပားဟာ  သူတို႔ဝင္ေငြရဲ႕ ၇၅%  ေက်ာ္ကို အစားအစာအတြက္ သံုးစြဲၾကရၿပီးက်န္းမာေရး
ေက်ာင္းလခ၊ အဝတ္အစားစတဲ့   တျခားလိုအပ္ခ်က္ အတြက္  အနည္းအပါးသာ သံုးစြဲၿပီး ရပ္တည္ေနၾကရတယ္။

(၂)

သံမံတလင္းေပၚမွာအိပ္တဲ့  လင္ဂနီရဲ႕တေန႔တာဟာ မနက္ေလးနာရီ  အိပ္ရာထတာနဲ႔ စတင္တယ္၊ အေမွာင္ထဲမွာ တိုးတိုးတိိတ္တိ္တ္  အဝတ္လဲတယ္၊     သူမ ပတ္ပတ္လည္မွာ ကေလးေတြဟာ အမိုးနိမ့္နိမ့္ေအာက္ သမံသလင္းေပၚမွာ အိပ္ေပ်ာ္ေနၾကတယ္။  ကုလသမဂၢ လူသားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အညႊန္းကိန္း ၁၇၇ ရွိတဲ့အနက္ အဆင့္ ၁၇၆ ရွိတဲ့ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံအဖို႔ ဒီအေျခအေနဟာ အဆန္းမဟုတ္ပါဘူး။
မနွစ္ကဆိုရင္ လင္ဂနီ အေနနဲ႔ မီးေသးေသးဖိုၿပီး ကာဖီၾကဲၾကဲတစ္ခြက္ေတာ့ ေဖ်ာ္ေသာက္နိုင္ပါလိမ့္မယ္။    ခုအခါမွာေတာ့ ကာဖီၾကဲၾကဲတစ္ခြက္ဟာ ေဈးသိပ္ႀကီးလွတယ္။
ဒီလိုဆိုးဝါးတဲ့  အေျခအေနေၾကာင့္ ေဖေဖၚ၀ါရီမွာ ၿမိဳ႕ေတာ္ Ouagadougou နဲ႔ နိုင္ငံတစ္ဝွမ္းၿမိဳ႕မ်ားမွာ ရိကၡာအဓိကရုန္းေတြျဖစ္ပြားလာတယ္။ ကုန္ေဈးနွုန္းႀကီးျမင့္မႈကို ဆန္႔က်င္ၿပီး အစိုးရ အေဆာက္အဦး ေတြကို  မီးရွို့ဖ်က္္စီးတဲ့အတြက္  လူရာေပါင္းမ်ားစြာ အဖမ္းခံရတယ္။လင္ဂနီအတြက္ေတာ့ တိုက္ပြဲဟာ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ပိုမိုက်ပ္တည္း ခက္ခဲလာတယ္။ ေနမထြက္ခင္ကတည္းက တိုက္ပြဲကစၿပီ။
သူမအသက္ ၅၀ ရွိၿပီဆိုတဲ့ လင္ဂနီဟာ သူ့ေယာက္်ားနဲ႔ ကေလးမ်ား အိပ္ေနတဲ့ အခန္းနွစ္ခန္းပါ တဲအိမ္ကို ထားခဲ့ၿပီးညစ္ပတ္ေနတဲ့ ၿခံဝင္းကိုျဖတ္ၿပီးေလ်ွာက္လာတယ္။ ညလံုးေပါက္ မိုးရြာထားသျဖင့္ ညစ္ေပေနတဲ့ လမ္းမဟာ ရႊံ႕ေတြဗြက္္ေတြ ထေနတယ္။
ေမွာင္မိုက္တဲ့လမ္းေပၚ နာရီဝက္ေလာက္ လမ္းေလွ်ာက္ၿပီးေနာက္ သူမဟာ အလုပ္ဆင္း သတင္းပို႔တယ္။  ၿမိဳ႕ေတာ္စီမံခ်က္အျဖစ္     ဆင္းရဲတဲ့အမ်ိုးသမီးမ်ားအတြက္ လမ္းေပၚတံျမက္လွည္း အမိႈက္သိမ္း အလုပ္ျဖစ္တဲ့   အစိမ္းေရာင္အလုပ္တပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ အလုပ္ခ်ိန္ဝတ္ အေပၚအကၤ်ီအစိမ္းကို ဝတ္တယ္။ဒီစီမံကိန္းကဆင္းရဲတဲ့ အမ်ိုးသမီးမ်ားကို ရက္သတၱတစ္ပတ္လွ်င္ ႏွစ္မနက္အတြက္ တစ္ရက္ ၁.၂ ေဒၚလာနဲ႔ ညီတဲ့ လုပ္အားခကိုေပးတယ္။
လင္ဂနီဟာ ျမက္ေျခာက္တံျမက္စည္းငယ္ နွစ္ေခ်ာင္းနဲ႔ အမွိုက္သိမ္းလွည္းကို တြန္းၿပီး က်ယ္ေျပာလွတဲ့   လူသူကင္းရွင္းတ့ဲ  လမ္းအတိုင္း       ထြက္လာတယ္။
လိေမၼာ္ေရာင္ မႈန္ျပျပ  လမ္းမီးေရာင္ေအာက္မွာ သူမဒူးက သူမေခါင္းထက္ ျမင့္တဲ့အထိ ခါးကို ညြတ္ေကြးကာ အမွိုက္လွည္းတယ္။
တရွဲရွဲနဲ႔  တံျမက္စည္းလွည္းသံ ထြက္လာတယ္။  ၾကက္ဖတစ္ေကာင္တစ္ေလ တြန္သံနဲ႔ ညလံုးေပါက္ အရက္ဆိုင္မွ အရက္သမားေတြရဲ႕ မၾကာမၾကာ  ရယ္ေမာသံမွအပ ဘာသံမွမၾကားရ။ သူမ တာဝန္က်တဲ့ ကိုက္-၁၅၀ ေလာက္ရွည္တဲ့လမ္းပိုင္းကို သူမ သန႔္ရွင္းေရးလုပ္ရတယ္။ တစ္ဒါဇင္ေလာက္ရွိတဲ့ မ်ဳိးသမီးတပ္ဖြဲ႕ဟာလည္းသူ့အပိုင္းနဲ႔သူ လုပ္ေနၾကတယ္။ ထရပ္ကားတစီးဟာ အရွိန္နဲ႔ေမာင္းလာ ၿပီးသူမမ်က္နွာကို  ဖုန္လံုးေတြ လြင့္စင္လာေစတယ္။  သူမစုပံုထားတဲ့ အမႈိက္ပံုကေလးကိုလဲ လြင့္စင္သြားေစတယ္။ သူမေခ်ာင္းဆိုးတယ္၊ ပန္းေရာင္ေခါင္းစည္းပ၀ါနဲ႔ မ်က္နွာကို စည္းလိုက္ၿပီးအမွိုက္ေတြ ျပန္လွည္းတယ္။
ေနထြက္ျပဳလာခ်ိန္အထိ လင္ဂနီဟာ တံျမက္စည္းလွည္းတယ္။ သူမပံုထားတဲ့ အမိႈက္ေတြကို  ေဂၚျပားနဲ႔က်ဳံးၿပီး အမိႈက္လည္းေပၚ တင္တယ္။ဒါေပမဲ့ အမ်ိဳးသားႀကီးၾကပ္ေရးမွူးက  အလုပ္ကို လာစစ္ေဆးတာကို တစ္နာရီေလာက္ ေစာင့္ရတယ္။
သူမအတြက္ လစာေငြ ၁၀ ေဒၚလာေအာက္ ရတယ္။


(၃)
လင္ဂနီ နာရီဝက္ေလာက္လမ္းေလွ်ာက္ၿပီးအိမ္ျပန္ေရာက္တဲ့အခါ  အိမ္သားေတြနိုးစျပဳၿပီ။သူမဟာ အလုပ္ဝတ္ အေပၚအကၤ်ီစိမ္းကို ခၽြတ္ၿပီးဖိနပ္ဘူး အရြယ္ေလာက္ရွိတဲ့ ေဈးျခင္းကိုဆြဲလိုက္တယ္။ ေဈးခ်ိန္ပဲ။သူမနဲ႔ ေနာက္ထပ္မယားၿပိဳင္နွစ္ဦးအနက္ တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ အက္ရွတာ ဇာဂရီ တို႔ အလွည့္က် ေဈးဝယ္ထြက္တယ္။
သူ့ေယာက်္ားရဲ႕တျခားမယားျဖစ္တဲ့မယားသံုးေယာက္အနက္မယားႀကီးျဖစ္သူမွာမ်က္ေစ့ကြယ္လုနီး ျဖစ္ေနသျဖင့္ အိမ္မႈကိစၥ မလုပ္နိုင္ေတာ့ပါ။
အာဖရိကေဒသအမ်ားစုမွာမယားအမ်ားမျပားယူတာအဆန္းမဟုတ္ေတာ့ဘူး။
ဒီအိမ္ရဲ႕ အိမ္ဦးနတ္ဟာ အၿငိမ္းစားရဲအရာရွိေဟာင္း တဦးျဖစ္တဲ့ အသက္ ၆၃ ႏွစ္ဟာမာဒို ဇိုရိုမီ ျဖစ္တယ္။ သူ့ရဲ႕ပင္စင္လစာဟာ မိသားစုရဲ႕အဓိကဝင္ေငြျဖစ္တယ္။
ဒါေပမဲ့ သူ့လစာဘယ္ေလာက္ရသလဲဆိုတာ သူ႔မိန္းမမ်ားကို အသိမေပးဘူး။
ကုလသမဂၢ အဆိုအရ လူဦးေရ ၁၅-သန္းအနက္ ၇၅% နီးပါးဟာ  တေန႔ ၂-ေဒၚလာေအာက္ နိမ့္တဲ့နွုန္းထားနဲ႔  ေနထိုင္ၾကရတဲ့ ဘာကီနာ ဖာဆိုလို ဆင္းရဲတဲ့ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံအဖို႔၊  အလယ္အလတ္အဆင့္ ဝန္ထမ္းတဦးရဲ႕     ပင္စင္လစာဟာ အေတာ္အတန္ ေလွ်ာက္ပတ္မ ႈရွိပါတယ္။
ဇိုုရိုမီက အလုပ္လုပ္တဲ့    သူ့မယားနွစ္ဦး  လစာထုတ္လာတဲ့အခါ   တဦးစီထံမွ ဆင့္ ၆၀ ေဘာက္ဆူး ေတာင္းေလ့ရွိတယ္။  သူနွစ္ၿခိဳက္တဲ့ သူ၀ါးေနက်  ကိုလာေစ့ ဝယ္ဖို႔ျဖစ္တယ္။   လင္ဂနီ နဲ႔အတူ ဇါဂရီ ဟာ  တံျမက္စည္းလွည္းတဲ့ အလုပ္လုပ္ၾကၿပီး၊  သူတို႔က ေယာက္်ားျဖစ္သူ ဇိုရိုမီက ေျပာင္းလို အေျခခံရိကၡာဝယ္ဖို႔ ေငြအနည္းအပါးကိုသာ မသဒၶါေရစာ ေပးေလ့ရွိတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ မိသားစု အစားအစာအတြက္ အဓိကကုန္က်စရိတ္ကို မယားမ်ားရဲ႕တံျမက္လွည္းလစာမွ က်ခံၾကရတယ္။ ေဈးဝယ္ထြက္ဖို႔  ျပင္ေနစဥ္ လင္ဂနီ ဟာ   သူ့ေျခက်င္းဝတ္နဲ႔    ေျခေထာက္ေတြကို  ကုန္းၿပီး နွိပ္နယ္ေပးေနရတယ္။  နွစ္ရွည္လမ်ား အမွိုက္လွည္း ရလို႔ ေျခေထာက္ေတြ နာက်င္ေနတယ္လို႔  သူမကေျပာတယ္။ သူမကိုယ္အေလးခ်ိန္ တစ္ခါမွ ခ်ိန္မၾကည့္ဖူးေပမဲ့ ဝိတ္ေလ်ာ့သြားၿပီး အားနည္းလာတယ္လို႔       သိသိသာသာ ခံစားရေၾကာင္းေျပာတယ္။
ယခင္လက တံျမက္လွည္းလစာဟာ  ကုန္သြားၿပီ၊      သူ့ေယာက္်ားထံ သြားေတာင္းေတာ့ ကုန္မ်ဳိးစံုဝယ္ဖို႔   နွစ္ေဒၚလာခြဲပဲ    ေပးတယ္။   သူ့ေယာက္်ားက ၇၅ ဆင့္ထက္ ပိုမသံုးဖို႔နဲ႔ က်န္ေငြကို ေနာက္ေန႔အတြက္ ခ်န္ထားဖို႔ေျပာ  တယ္။
"မိန္းမေတြဟာ မိသားစုကိုေကြ်းဖို႔ ဆိုတဲ့အလုပ္နဲ႔ ေမြးဖြားလာတာျဖစ္တယ္ "
လင္ဂနီ က ရြံ႕ေရအိုင္ကို ပတ္ေလွ်ာက္ရင္းေျပာတယ္။   
 "ေယာက္က်ားကိုလဲ သူရသင့္တာ ရေစရမယ္၊ ေနာက္ၿပီးကေလးေတြကိုလဲ သူ့ေဝစုနဲ႔သူ ရသင့္တာရေစ ရမယ္၊ ဒါေၾကာင့္က်မတို႔ ေလွ်ာ့စားၾကတယ္" ။
လင္ဂနီက မိသားစုထဲက ဘယ္ေယာက္်ားေလးမွ တည္ျငိမ္တဲ့ အလုပ္မရွိဘူးလို႔ ေျပာတယ္။ဒီဆင္းရဲတဲ့ၿမိဳ႕မွာ အလုပ္ရဖို႔ ခက္ခဲတဲ့အတြက္ ေကာင္ေလးေတြဟာေတာက္တိုမယ္ရ အလုပ္ေတြလုပ္ရင္း   ဒါမွမဟုတ္ ေဘာလံုးကစားရင္း အခ်ိန္ေတြကုန္ၾကတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ေငြအနည္းအပါးရရင္ သူတို႔ဘာသာ မုန္႔စားပစ္တာ ဘီယာေသာက္ပစ္တာပဲလို႔ သူမကေျပာတယ္။
လင္ဂနီ ဟာ   အမ်ိုးသမီးေတြြ   ကေလးမေလးေတြ ေရာင္းတဲ့  သစ္သီးတန္းနဲ႔ေဖ်ာ္ရည္တန္းကို  ျဖတ္ေလွ်ာက္လာတယ္။    ေယာက္်ားတခ်ဳိ႕က   မီးေသြးအိပ္ေတြ ေရာင္းေနေပမယ့္ အမ်ားစုက ေနရိပ္ထဲထိုင္ၿပီး ေလပန္းေနၾကတယ္။
"ေယာက္်ားနဲ႔မိန္းမဟာ သူတို႔ကေလးမ်ားအတြက္ အတူတကြ ရုန္းကန္ရမယ္ "
လင္ဂနီ က ေျပာပါတယ္။ "အကယ္၍ ေယာက္်ားလုပ္သူက အဲဒီလိုမလုပ္ရင္ မိန္းမေတြက သူတို႔ဖာသာ ရုန္းကန္ရမွာဘဲ "
လင္ဂနီရဲ႕ေယာက္်ား ကိုရိုမီက ယခုလိုေျပာတယ္၊     ေယာက္်ားေတြက ေဈးဝယ္တာ ခ်က္ျပဳတ္တာမွာ မကူညီဘူး၊      ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ "ဒါဟာမိန္းမေတြရဲ႕ အလုပ္ပဲ" ။  ဆံုေတြ႔ရတဲ့ ေယာက္်ား အမ်ားလိုဘဲ ၊   အာဖရိကယဥ္ေက်းမႈကရွင္းရွင္းလင္းလင္း  ျပ႒ာန္းထားက ေယာက္်ားက  အိမ္ျပင္ထြက္   အလုပ္လုပ္ဖို႔နဲ႔မိန္းမက  ကေလးထိန္းခ်က္ျပဳတ္ဖို႔ ျဖစ္တယ္လို႔   သူကေျပာေလရဲ႕။  သူဆက္ေျပာတာက ေယာက္်ားေတြဟာ  အလုပ္လုပ္ခ်င္ပါတယ္၊  ဒါေပမဲ့  အလုပ္ကရွားတယ္ သူ့မိန္းမေတြ တံျမက္စည္း မလွည္းေစခ်င္ပါဘူး။  ဒါေပမဲ့ "ခုအခါမွာ ဘဝဟာ ပိုအဖိုးတန္တယ္"။
"မနွစ္ကဆိုရင္ က်ြန္ေတာ္တို႔ ေကာင္းေကာင္းစားနိုင္ေသးတယ္၊     အခုေတာ့ ဒါေတြ ေမ့ပစ္လိုက္ပါၿပီ"
 "က်ြန္ေတာ့္သားေတြ အလုပ္မရွိၾကဘူး၊ ဒီေတာ့ လူ ၂၅ေယာက္ကိုေၾကြးဖို႔  ကၽြန္ေတာ့အေပၚ ပံုက်ေနတာေပါ့ ၊ဒါေၾကာင့္ပဲ မိန္းမေတြတံျမက္စည္းလွဲေနၾကရတာ၊   ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ဘာမွမရွိဘူး၊  ဒါေၾကာင့္သူတို႔ လုပ္ၾကရတာ၊ ဒါဟာဘဝပဲ "။
ေဈးသြားရင္းနဲ႔ လင္ဂနီ က အက်ည္းတန္တဲ့ သခၤ်ာအေၾကာင္း ရွင္းျပတယ္။
မနွစ္ကဆိုရင္ ၇၅ ဆင့္နဲ႔     မိသားစုကို  အသား  ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ပဲေထာပတ္တို႔နဲ႔ အဟာရျဖစ္ေအာင္ ေက်ြးနိုုင္ခဲ့တယ္။   အခုအခါမွာေတာ့ အမ်ားႀကီး အဆင့္နိမ့္တဲ့ ဟင္းလ်ာအတြက္ ေငြနွစ္ဆေလာက္ကုန္တယ္။
အေျခခံစားေသာက္ကုန္ေတြ ေဈးနွစ္ဆတက္သြားတယ္။   ဓါတ္ဆီေဈး နွစ္ဆေက်ာ္ တက္သြားတဲ့ အတြက္   ကုန္းတြင္းပိတ္ ဘာကီနာဖာဆို သို႔     အစားအေသာက္သယ္လာတဲ့ ကုန္ကားေတြ ပို့ေဆာင္စရိတ္ တက္လာလို႔ စားကုန္ေသာက္ကုန္ေတြလဲ ေဈးတက္ကုန္တယ္။
အမဲသားဆိတ္သားက အခု ေဈးသိပ္ႀကီးတယ္၊  ၁.၂၀ ေဒၚလာဖိုးဆိုရင္ နည္းနည္းေလးဘဲရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိသားစု အေနနဲ႔ အသားလံုးဝ မစားေတာ့ဘူး။
ေဈးသက္သာတဲ့ ငါးေျခါက္ပဲ စားေတာ့တယ္။အသီးအရြက္ ေျမပဲ နဲ႔ ခ်ဥ္ရည္ဟင္းမလုပ္နိုင္ေတာ့ဘူး။ အခု ဆဟာရေတာင္ပိုင္းမွာ အေလ့က်ေပါက္တဲ့     "ဘိုဘာ"ရြက္ကိုဘဲ သံုးေတာ့တယ္။
ဘိုဘာရြက္ကို နူးနပ္ၿပီးအခ်ဥ္ေပါက္လာေအာင္ လင္ဂနီ ဟာ      ပိုတက္စ္ နဲ႔ ျပာ ေရာထားတဲ့ အနွစ္ကိုသံုးတယ္။
"အရင္ကဆိုရင္ ေငြဟာ တစ္လသံုးေလာက္ၿပီး     လက္ထဲအနည္းအပါး က်န္ေသးတယ္။ အခုေတာ့ ေငြရတာနဲ႔ ကုန္တာပဲ"။
ညစာစားတဲ့အခါ   အားလံုးစားေသာက္ၿပီးေနာက္   စားစရာနညး္နည္းပဲ က်န္ေတာ့တယ္။ ဒါဟာမိန္းမေတြအတြက္ စားေလာက္ရံုကေလးပါပဲ။
"ကေလးေတြက ထပ္ေတာင္းရင္ က်ြန္မတို႔ သူတို႔ကိုေက်ြးလိုက္တယ္"။ 
သူမကေျပာတယ္
"ငါတို႔ဟာ အေမေတြပဲ" တဲ့။

(၄)

"ဒါဘဲလား မယူေတာ့ဘူးလား"  
 "ေလာက္ပါ့ မလား"
ဟင္းသီးဟင္းရြက္သည္က လင္ဂနီကို ေမးတယ္။   အိမ္နားက  လူစည္တဲ့ေဈးထဲမွာ  သူမဟာတိုးေဝွ႕ရင္းဘိုဘာရြက္ ဆင့္၃၀ ဖိုးဝယ္တယ္။   ေနာက္တစ္ေနရာမွာ ၾကက္သြန္ျဖူဥ ေသးေသးေလးလံုး ဝယ္တယ္။ သူမသြားခါနီးမွာ ေဈးသည္က နားလည္စာနာတဲ့ အျပံဳးနဲ႔ တစ္လံုးအပို ထပ္ေပးလိုက္တယ္။သူမကေက်းဇူးတင္တဲ့ အျပံဳးနဲ႔ တုန္႔ျပန္ တယ္။လူအုပ္ထဲ တိုးေဝွ႔ရင္း လင္ဂနီဟာ ငါးေျခာက္ တစ္ထုပ္၊ ဆားအထုပ္ကေလး တစ္ထုပ္၊ အမဲဆီအေခ်ာင္းငယ္ နွစ္ေခ်ာင္း၊ ပိုတက္စ္တစ္ထုပ္နဲ႔ ျပာနွစ္တို႔ကို ဝယ္တယ္။
ဆယ္မိႏွစ္အတြင္း သူမေဈးဝယ္လို႔ ၿပီးသြားတယ္။သူမရဲ႕ တေန႔တာ ဘတ္ဂ်က္ ၇၅-ဆင့္ရဲ႕ နွစ္ဆေလာက္ ကုန္သြားတယ္။အပူခ်ိန္ ၉၀ ဒီဂရီ ေက်ာ္တဲ့ ေနပူေအာက္မွာ နာရီဝက္ေလာက္ လမ္းေလွ်ာက္ၿပီးအိမ္ျပန္ ေရာက္တဲ့အခါ လင္ဂနီနဲ႔ ဇါဂရီ တို႔ ခ်က္ျပဳတ္ဖို႔ ျပင္ၾကတယ္။
"တကယ္ေတာ့  ဒါထက္ပိုေကာင္းေကာင္း  စားခ်င္တာေပါ့။  ဒါေပမဲ့ အားလံုးစားေလာက္ဖို႔အတြက္ ဒါဟာေဈးအသက္သာဆံုးပဲ" လင္ဂနီက ေျပာတယ္။
ခ်က္ျပဳတ္လို႔ နွစ္နာရီေလာက္ အၾကာမွာ  သူမဟာ ရနံ့ကင္းတဲ့    ဟင္းလ်ာေျခာက္အိုး ခ်က္ၿပီးသြားခဲ့တယ္။ ပထမအိုးက   ေယာက္်ားျဖစ္သူ ဇိုရိုမီ အတြက္ျဖစ္ၿပီးသူ့ထံ သြားပို႔ရတယ္။     သူကတစ္ေယာက္ထဲစားတယ္။  ၿပီးေတာ့ေျပာလိုက္ေသးတယ္
ငိုက္ေတာင္လာၿပီတဲ့။
တျခားအိုးေတြကေတာ့ ကေလးမ်ားအတြက္ပါပဲ။   ေနာက္ဆံုးအိုးျဖစ္တဲ့ သူ႔ေယာက္်ားထက္ နည္းနည္းေလးပိုႀကီးတဲ့ မုန္႔ျပားအိုးကို လူဆယ္ေယာက္ စားၾကတယ္။လင္ဂနီ ဇာဂရီ နဲ႔ ကေလးငယ္ရွစ္ေယာက္တို႔ ျဖစ္တယ္။    ေနာက္ဆံုးအိုးကို ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ေနတဲ့ အငယ္ေကာင္ ငါးေကာင္ လုယက္မစားမီ လင္ဂနီ က မုန္႔နွစ္ကိုက္ေလာက္ ယူကိုက္လိုက္တယ္။
အိမ္ေပါက္ဝမွာေတာ့ ကေလးဒါဇင္ဝက္ေလာက္ ဝိုင္းထိုင္ၿပီးထမင္း ဟင္းခ်က္တမး္ ကစားေနၾကတယ္။အုတ္က်ိဳးအုတ္ပဲ့ေတြနဲ႔ ကစားစရာမီးဖိုလုပ္ၿပီးအမွိုက္ပံုက ေကာက္လာတဲ့ ပလပ္စတစ္ခြက္ အက်ိုးအပဲ့မ်ားနဲ႔ ဟင္းခ်က္ၾကတယ္။
 "ငါတို႔ ထမင္းနဲ႔ အသားဟင္း ခ်က္မယ္"။
သူတို႔အေဖ ဇိုရိုမီ က ၾကည့္ၿပီးရယ္တယ္။ ဒီေန႔ရွင္ထပ္စားဦးမလား လို႔ လင္ဂနီ ကေမးေတာ့ " ေအး " လို႔ သူကေျဖတယ္။ လင္ဂနီ က သူ့ေယာက္်ားကို ညစာ ဆန္နည္းနည္း ျပဳတ္ေကၽြးမယ္လို႔ ေျပာလိုက္တယ္။ အနားမွာရွိတဲ့ သမီးငယ္မ်ားက ၾကားသြားၿပီးေအာ္ၾကဟစ္ၾကတယ္။ " ဘာေျပာတယ္၊ ဘာေျပာတာလဲ"
"ဘာလို႔ေျပာတာလဲ ၊ ဆန္လဲမရွိဘဲနဲ႔"။

ဇိုရိုမီ က မခ်ိျပံုး ျပံဳးရင္း မုသားစကား ေျပာတယ္။   
"ငါတို႔ စားစရာရွိလာတဲ့တစ္ေန႔၊ ခါးပတ္တင္းေအာင္စားၾကတာေပါ့ကြာ။ ဒါေပမဲ့ အေျခအေန မေကာင္းတဲ့အခါ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္အဖို႔ အေတာ္ခက္ခဲပါတယ္ "။
လင္ဂနီ ဟာ ေျပာင္တလင္းခါေနတဲ့ အိုးေဘးမွာ ထိုင္ေနတုန္းဘဲ။သူမရဲ႕ လက္သီးဆုပ္ေလာက္ရွိတဲ့ မုန္႔တစ္တံုးကို ကေလးေတြဝိုင္းလုမစားခင္ ဖယ္ထား လိုက္တယ္။
"တစ္နာရီ နွစ္နာရီ ေလာက္ဆိုရင္ အငယ္ေကာင္ေတြ ငိုလိမ့္မယ္၊ ဒါေၾကာင့္ခ်န္ထားရတာ" လို႔ သူမကေျပာတယ္။သူမအသံဟာ တိုးတိတ္ညင္သာ လွတယ္။သူမဟာေျမနီမႈန္႔ေတြကို ငံု့ၾကည့္ရင္း ေျပာလိုက္တယ္။
"က်မ သိပ္ဝမ္းနည္းတယ္"
"က်မ တအားစဥ္းစားတယ္"။။

[Africa's Last and Least  by  Kevin Sullivan. The Washington Post,
July 20, 2008.]
ျမစမ္းေအး

Followers